Gen-mamag nu in Engeland

Cropscience, de Engelse tak van biotechbedrijf Bayer, heeft van de Engelse regering principe-toestemming gekregen voor de teelt van gen-ma Dat gebeurt op zijn vroegst begin 2005, en dan alleen voederma Hiermee wordt Engeland, na Spanje, het tweede Europese land waar op grote schaal een genetisch gemanipuleerd gewas zal worden geteeld....

Het gen-gewas Chardon LL is via genetische manipulatietechnieken resistent gemaakt tegen onkruidverdelger Liberty Link. Europese landen hebben zes jaar geleden een moratorium afgesproken op het telen van gen-gewassen. De Europese Commissie wil daar van af, mede onder druk van de VS. Op bijna vijftig miljoen hectare worden daar gen-gewassen geteeld, vooral ma Dat is tweederde van het totale landbouwareaal aan gen-gewassen in de wereld.

Meer over