Gemeenten zien 'bijstandstekort'

Een groot aantal gemeenten komt in problemen door de bijstand. Zij krijgen van het kabinet te weinig geld voor uitkeringen en moeten daardoor op andere uitgaven bezuinigen....

Dit schrijft wethouder Roel Sluiter van Leeuwarden namens 27grote gemeenten, de 'G27', aan staatssecretaris Van Hoof vanSociale Zaken en aan de Tweede Kamer.

Volgens Sluiter krijgen de 27 gemeenten samen 38,5 miljoeneuro te weinig om volgend jaar de bijstandsuitkeringen tebetalen. Dat is het gevolg van de nieuwe financiering van debijstand die met de Wet Werk en Bijstand (WWB) is ingevoerd.

De G27 hoopt deze week tijdens de behandeling van de begrotingvan Sociale Zaken alsnog extra geld voor de uitkeringen tekrijgen.

Als gemeenten geld tekort komen voor bijstandsuitkeringen,moeten ze dat zelf bijpassen. Pas als het tekort hoger wordt dan10 procent van de totale uitgaven aan bijstandsuitkeringen,springt de rijksoverheid bij. Volgens de gegevens van de G27 komtalleen Schiedam daar volgend jaar voor in aanmerking. Leeuwardenmoet 8,5 miljoen euro zelf bijpassen door te bezuinigen op anderegemeentelijke uitgaven.

Sluiter vindt de bezuinigingen extra bitter omdat Leeuwardeneind jaren negentig als voorbeeldgemeente gold bij het vinden vanwerk voor uitkeringsgerechtigden. Daardoor waren er bij de startvan de WWB en het ijkpunt van de nieuwe financiering van debijstand, al relatief weinig bijstandsontvangers in Leeuwarden.Het budget daalt sindsdien omdat landelijk het aantalbijstandsontvangers daalt. 'Wij worden nu gestraft voor ons goedegedrag', zegt Sluiter.

Andere gemeenten hebben fors aan de WWB verdiend. 'Amsterdambegon laat met het op orde brengen van de bijstand', steltSluiter. Het aantal bijstandsontvangers daalde in de hoofdstadveel sneller dan de landelijke trend. Amsterdam kreeg daardoorjaar op jaar miljoenen meer dan het nodig had.

Meer over