Gemeenten moeten invaliden helpen

Gemeenten worden verplicht ouderen en gehandicapten te helpen een zo normaal mogelijk leven te leiden. De Tweede Kamer dwong staatssecretaris Ross (CDA) van Volksgezondheid deze toezegging af, als voorwaarde om het stad- of gemeentehuis vanaf 1 januari verantwoordelijk te maken voor het welzijn van minder valide burgers....

De Kamer zette maandag de bijl in de oorspronkelijke voorstel voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van Ross. Volgens D66-Kamerlid Bakker schreeuwde dat plan – ‘een zompig moeras’ – om te worden afgewezen. In totaal diende de Kamer bijna veertig substantiële wijzigingen in. ‘Dit moet Ross zich aantrekken’, stelde fractievoorzitter Rouvoet van de ChristenUnie.

Ross wilde gemeenten aanvankelijk grote vrijheid geven bij de zorg voor ouderen en gehandicapten. Het recht op een scootmobiel, rolstoel of huishoudelijke hulp, moest plaatsmaken voor een gunst die de lokale wethouder kon verlenen. Lokaal maatwerk om te voorkomen dan ‘mensen verpieteren’, meende de staatssecretaris. ‘Een buitengewoon kaal voorstel’, vond PvdA-Kamerlid Verbeet.

Ook de regeringspartijen CDA, VVD en D66 namen geen genoegen met de plannen. Onder druk van de coalitie komt er een algemene wettelijke verplichting voor gemeenten voorzieningen te treffen (woningaanpassing, vervoer, rolstoel) om de gevolgen van iemand zijn handicap te compenseren. Ross ‘omarmde’ dit ‘interessante voorstel’ omdat het de vrijheid van gemeenten niet te veel beperkt.

Verder wordt de invoeringsdatum van de WMO verschoven van 1 juli dit jaar naar 1 januari 2007. Gemeenten moeten belangenorganisaties van ouderen en gehandicapten tijdig informeren over het soort hulp dat gegeven wordt en de manier waarop die beschikbaar wordt gesteld. ‘Wij zijn volksvertegenwoordigers die goed luisteren’, motiveerde VVD-Kamerlid Van Miltenburg de aangebrachte veranderingen.

De oppositie in de Kamer, evenals de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), toonde zich tevreden met de ‘compensatieplicht’.

Meer over