Nieuws

Gemeenten krijgen voor volgend jaar 1,3 miljard extra voor jeugdzorg

De gemeenten krijgen volgend jaar 1,3 miljard extra om de tekorten op de jeugdzorg aan te zuiveren. Dit geld komt boven op de 300 miljoen euro extra die het kabinet al had toegezegd voor 2022. Voorwaarde is dat de gemeenten maatregelen nemen om volgend jaar al 200 miljoen euro minder uit te geven aan jeugdzorg.

Overzichtsruimte tussen time-out-kamers en extra beveiligde kamers in een jeugdzorginstelling. Beeld ANP / Hollandse Hoogte / Roos Koole Fotografie
Overzichtsruimte tussen time-out-kamers en extra beveiligde kamers in een jeugdzorginstelling.Beeld ANP / Hollandse Hoogte / Roos Koole Fotografie

Dit hebben het kabinet en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) afgesproken na het oordeel van de arbitragecommissie. Die oordeelde dat het Rijk de financiële gaten van de gemeenten moest dichten én dat de jeugdzorg anders moest worden ingericht. Hoe het verder moet na 2022, daar moet het volgende kabinet over beslissen.

De zogenoemde commissie van wijzen werd ingesteld omdat de gemeenten en het Rijk er niet uitkwamen in hun discussie over het geld voor de jeugdzorg. De gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugd-ggz en de jeugdzorg, wilden dat het Rijk hun tekort van inmiddels 1,7 miljard euro zou bijpassen, anders moesten zij bibliotheken en zwembaden sluiten. Maar het Rijk vindt dat de gemeenten eerst hun geld doelmatiger moesten gaan besteden.

De gemeenten zijn blij dat het kabinet het tekort bij de gemeenten in elk geval voor volgend jaar dicht, anders hadden zij flink moeten bezuinigen op hun voorzieningen, zegt VNG-voorzitter Jan van Zanen: ‘Dit is conform de uitspraak van de commissie van wijzen. Gemeenten hebben nu duidelijkheid voor 2022. Dat geeft lucht.’

De oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, benadrukt staatssecretaris Blokhuis. Volgens hem zijn de gemeenten en Rijk het eens dat scherpere keuzes en een doelmatiger uitvoering nodig zijn om de uitgaven aan jeugdzorg beheersbaar te maken. Ook moet de zorg effectiever worden en sneller beschikbaar komen voor kinderen en ouders die het echt nodig hebben. Vooral de hulp aan de kinderen met de zwaarste problemen moet fors verbeterd worden, oordeelde de Inspectie eerder. ‘Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel’, aldus Blokhuis.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) denkt dat met dit extra geld de problemen in de acute jeugd-ggz niet zijn opgelost. ‘Er is zeker veel geld nodig om het jeugdstelsel overeind te houden, maar het moet vooral echt anders’, zeggen voorzitter Elnathan Prinsen en Arne Popma, bij de NVvP verantwoordelijk voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Volgens hen moet de acute jeugd-ggz niet langer onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeenten, maar ‘bovenregionaal’ gefinancierd en georganiseerd worden, net als alle medisch specialistische zorg. ‘Lichte zorg kan bij de gemeenten blijven, maar zware complexe zorg moet daar weg.’

Meer over