Gemeenten en bonden eisen hoger loon voor Melkert-banen

De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten het kabinet onder druk akkoord te gaan met een hogere beloning voor werknemers met een Melkert-baan....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De vakbonden richten hun woede daarover op minister Melkert van Sociale Zaken, die zich te 'bureaucratisch en hard' zou opstellen in het conflict met de VNG. Melkert ontkent verantwoordelijk te zijn.

Zijn woordvoerder zegt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de kwestie moet oplossen, omdat die is belast met de uitvoering van de Melkert-banen. Woordvoerders van beide departementen zeggen dat het kabinet niet zal toelaten dat vijfduizend Melkert-werknemers worden ontslagen.

Het probleem is terug te voeren op de subsidievoorwaarden voor de Melkert-banen. Het rijk subsidieert gemeenten voor de kosten, op voorwaarde dat de beloning begint bij het wettelijk minimumloon en na enkele jaren oploopt tot maximaal 120 procent van het minimumloon.

In de laatste cao voor gemeentepersoneel is een loonsverhoging overeengekomen, waarvan ook het Melkert-personeel profiteert. Het betekent dat het beginsalaris sinds 1 juli enkele tientjes boven het niveau van het minimumloon uitkomt.

De VNG zegt de vakbonden tijdens de cao-onderhandelingen te hebben gewaarschuwd dat daarvoor mogelijk geen subsidie meer zou worden verleend. In dat geval zeggen gemeenten onvoldoende geld te hebben om zelf de loonkosten te betalen. De vakbonden tilden daar niet zwaar aan, omdat het beloningsverschil al een keer eerder optrad en was gedoogd.

De VNG heeft het ministerie van Sociale Zaken gevraagd ook dit keer de situatie te gedogen. Om snel een bevredigend antwoord te krijgen, is gedreigd met het ontslag van vijfduizend werknemers met een Melkert-baan.

Het kabinet is er ongelukkig mee. De coalitiepartners VVD en D66 zijn sterk gekant tegen een hogere beloning voor Melkert-banen. Ze willen arbeid voor laaggeschoolden goedkoop houden om meer banen te kunnen creëren.

De PvdA is echter gevoelig voor het argument van de vakbonden dat de voormalig werklozen een beter inkomen verdienen dan het wettelijk minimumloon.

Meer over