Gemeenten dwarsbomen aanpak jeugdwerkloosheid

Gemeenten dwarsbomen initiatieven om snel zoveel mogelijk jongeren aan een baan te helpen. De resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, ingesteld door de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs, vallen daardoor tegen....

Dat bleek donderdag bij de presentatie van de eerste resultaten van de Taskforce. De commissie probeert sinds drie maanden zoveel mogelijk betaalde banen, leerwerkplekken, opstapbanen en stages te regelen voor schoolverlaters. 'Als we niets doen, dreigt de ramp van een verloren generatie', verklaart Taskforce-voorzitter Hans de Boer, oud-voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland. De Boer verwacht dat eind 2004 minimaal zeventigduizend jongeren zonder werk zitten.

Het streven van de Taskforce Jeugdwerkloosheid is voor het einde van de kabinetsperiode (2007) veertigduizend jeugdbanen in te vullen. 'Geen rozentuintje', aldus De Boer. De obstakels zijn talrijk. De economie zit tegen, werkgevers hebben door de negatieve publiciteit rond vmbo-scholen een slecht beeld van de jeugd en zijn huiverig om geld uit Europese fondsen te gebruiken.

Bovendien staan gemeenten niet te trappelen om mee te werken. 'Gemeenten zijn druk met de invulling van de nieuwe bijstandswet', zegt Pauline Krikke, burgemeester van Arnhem en tevens lid van de Taskforce. 'Een aantal gemeenten is daarnaast niet van plan jongeren een uitkering te laten behouden als ze werken.' Sommige gemeenten hebben grote moeite met de bonus die jongeren krijgen als ze een stage met goed gevolg hebben doorlopen.

Staatssecretaris Nijs van Onderwijs presenteerde het jongerenpaspoort, waarmee jongeren opleiding en ervaring overzichtelijk kunnen presenteren. Ook zei ze ernaar te streven dat de overheid ook delen van opleidingen gaat bekostigen en niet alleen volledige opleidingen.

Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) zal op het ministerie mensen vrijmaken om werkgevers te helpen bij de aanvraag voor geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanwege fraude in het verleden zijn werkgevers en gemeenten terughoudend in het aanvragen van ESF-geld. Rutte: 'Laat die miljoenen in Brussel alsjeblieft niet liggen.'

Meer over