Gemeenten bezuinigen fors op bibliotheken en cultuureducatie

Harmen Bockma

AMSTERDAM - De gemeenten bezuinigen gemiddeld zwaarder op kunst en cultuur dan op andere uitgaven. Op bibliotheken en cultuureducatie wordt de komende jaren het meest bezuinigd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gehouden in opdracht van het ministerie van OCW.


Dit jaar bezuinigt 49 procent van de gemeenten op kunst en cultuur. Tussen 2010 en 2016 is dat 69 procent. 29 procent van de gemeenten geeft aan nog niet te weten of er bezuinigd gaat worden. Slechts 2 procent geeft aan dat er zeker niet op kunst en cultuur wordt gekort.


Uit het onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau DSP-groep blijkt dat eenderde van de gemeenten aangeeft dat de bezuinigingen op kunst en cultuur in gelijke verhouding staan tot de bezuinigingen op de totale uitgaven. Meer dan 20 procent van de gemeenten geeft aan dat er verhoudingsgewijs meer wordt gekort. Dat is meer dan het aantal gemeenten, 8 procent, dat aangeeft dat ze in verhouding minder bezuinigt op kunst en cultuur.


In het onderzoek wordt niet gezegd welke gemeenten hoeveel gaan bezuinigen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW is daartoe besloten om zo veel mogelijk respons van gemeenten te krijgen. Dat gaat beter als een onderzoek geanonimiseerd is, aldus de woordvoerder.


Gemeenten die aangeven dat ze niet gaan bezuinigen zijn Enschede, Breda en Utrecht. Nijmegen boekt wel bezuinigingen in, maar repareert deze weer voor de duur van het collegeakkoord.


De onderzoekers concluderen dat 'de beleving' onder gemeenten is dat er fiks bezuinigd gaat worden op kunst en cultuur. Als oorzaak noemen de geïnterviewden dat een aanzienlijk deel van het cultuurbudget 'vrij geld' is. Daardoor kan er makkelijker op worden gekort dan op andere terreinen. Veel van de uitgaven van gemeenten liggen vast.


De bibliotheek, zo blijkt uit het onderzoek, staat op nummer-1 als bezuinigingspost.


Daarna komen cultuureducatie, amateurkunst, podia en podiumkunsten en musea. Monumenten, archeologie, letteren en omroep blijven het meest buiten schot.


Bij de bibliotheek worden vooral nevenvestigingen gesloten. Sommige gemeenten investeren juist in nieuw- of verbouw van de centrale vestiging. Vooral musea, archieven en podia die onderdeel zijn van de gemeentelijke organisatie moeten flink bezuinigen. De interne bezuinigingen raken ook de afdelingen monumenten & archeologie en cultuur.


De bezuinigingen op cultuureducatie treffen vaak het aanbod voor jongeren en volwassenen. Gemeenten proberen de subsidies voor het aanbod aan kinderen overeind te houden.


Meer over