Gemeente wil verdienen aan passagiers Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer wil toeristenbelasting heffen op alle vertrekkende, aankomende en transitpassagiers die van Schiphol gebruik maken. Het gemeentebestuur ziet dat als enige mogelijkheid om dreigende financiële tekorten op te vangen....

Van onze verslaggever

Weert Schenk

HOOFDDORP

De toeristenbelasting is een noodgreep, omdat Haarlemmermeer, net als veel andere gemeenten, minder geld krijgt uit het Gemeentefonds van het rijk. De korting bedraagt voor Haarlemmermeer veertig miljoen gulden per jaar.

VVD-wethouder C. ter Linden van financiën vindt echter dat Haarlemmermeer een uitzonderingspositie mag innemen. De gemeente is opgedragen faciliteiten te bieden aan de 'nationale economische motor' Schiphol, waarvoor grote investeringen nodig zijn, en ook moet Haarlemmermeer voor de Randstad woningen bouwen. 'Dat is geen lokaal, maar een nationaal belang.'

De Tweede Kamer is het met dit standpunt eens, maar het kabinet is niet bereid voor Haarlemmermeer een uitzondering te maken. De vrees is dat anders de grondslag voor het Gemeentefonds vervalt.

Volgens Ter Linden hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën hem zelf de suggestie aan de hand gedaan om te kijken of er op Schiphol een vaste bron van inkomsten te vinden is.

De wethouder heeft dat idee met beide handen aangegrepen. Hij vindt het oneerlijk als de inwoners van de Haarlemmermeer moeten opdraaien voor het financieringstekort. 'Door het vele verkeer dat Schiphol zowel door de lucht als over de weg aantrekt, worden de leefomstandigheden van de burgers toch al zwaar belast. Om die reden vinden we verhoging van de gemeentebelastingen niet verantwoord, noch aanvaardbaar.'

Het accountantsbureau KPMG meent dat heffing van toeristenbelasting op Schiphol een wettelijke grondslag heeft. Het begrip 'verblijf binnen de gemeente' kan ruim worden geïnterpreteerd, een overnachting is niet noodzakelijk. KPMG wijst erop dat Zandvoort toeristenbelasting heft op het zitten op strandstoelen aan het Noordzeestrand. De Hoge Raad heeft daarmee ingestemd.

Vanuit praktische overwegingen wil Haarlemmermeer de toeristenbelasting beperken tot passagiers die zich achter de douanecontrole bevinden. Dagjesmensen, eigen inwoners en personeel worden niet aangeslagen. De heffing bedraagt vanaf 1 januari 1999 25 cent per persoon en wordt later verhoogd tot een gulden. Zo hoopt de gemeente in 2005 27 miljoen gulden binnen te halen.

Ter Linden verwacht dat er een juridische strijd over de nieuwe belasting ontstaat, 'zoals bij elke fiscale maatregel'. Hij is er evenwel van overtuigd dat de gemeente zal winnen. 'Maar ik geef toe, we hebben een probleem als we de zaak verliezen.'

Luchthaven Schiphol zegt inderdaad tegen de plannen in verzet te gaan. De directie vindt het onjuist dat de gemeente de korting op het Gemeentefonds wil afwentelen op Schiphol, 'met alle mogelijke nadelen voor de bedrijvigheid op de luchthaven'.

Bovendien maakt Haarlemmermeer volgens de directie oneigenlijk gebruik van de Toeristenbelastingverordening.

Meer over