Nieuws

Gemeente Westland gaat starters ondersteunen met een ton: sociale koopwoningen voor eigen bevolking

Starters op de woningmarkt in het Zuid-Hollandse Westland krijgen hulp van de gemeente bij de aankoop van hun huis. De gemeente heeft een fonds in het leven geroepen waarmee het de grond koopt waarop de woning staat.

Liam van de Ven
De gemeente Westland in Zuid-Holland. Beeld ANP
De gemeente Westland in Zuid-Holland.Beeld ANP

Met de nieuwe maatregel wil de gemeente starters met een modaal inkomen een kans geven op een koopwoning. Voor het fonds is 20 miljoen euro uitgetrokken door de pas gevormde coalitie. De regeling is bedoeld voor huizen van maximaal 350 duizend euro. Doorgaans beslaat de grond eenderde van de totaalprijs van een huis, dus in het geval van een woning van 300 duizend euro neemt de gemeente dan een ton voor zijn rekening.

De bewoner betaalt de gemeente een lage rente voor de grond, waarschijnlijk 1,3 procent. Het is ook mogelijk de grond over te kopen. Gebeurt dat niet en verkoopt de starter het huis weer, dan stroomt het geld voor de grond terug in de gemeentekas.

Wonen of werken in Westland

‘We merken dat jonge koppels met een modaal inkomen amper kans hebben om een woning te kopen’, zegt André van den Berg, gemeenteraadslid van Gemeentebelang Westland en voormalig directeur van woningcorporatie Wonen Wateringen. ‘De gemiddelde woningprijs in het Westland ligt tussen de 350 en 450 duizend euro. Mensen met een modaal inkomen krijgen de financiering niet rond, maar komen ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.’

Het fonds is alleen bedoeld voor mensen die in het Westland wonen of werken. ‘Het is belangrijk dat zij hier kunnen blijven. Voor henzelf, maar ook voor de gemeenschap en de lokale voorzieningen. We moeten het Westland een beetje jong houden.’

Onbedoeld gevolg

De Delftse hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer waarschuwt voor een onbedoeld gevolg van een fonds zoals dat van de gemeente Westland. ‘​​Er is altijd een prijsopdrijvend effect bij dit soort maatregelen. Of dat effect heel groot is, is afhankelijk van de druk op de markt. Het is heel lastig om aan te tonen wat precies het resultaat zal zijn.’

Boelhouwer kan zich echter goed voorstellen dat gemeenten iets willen doen voor jonge huizenkopers. ‘In kleine kernen zoals het Westland komt ook de leefbaarheid in gevaar wanneer de jongeren vertrekken. Het verenigingsleven is daar erg belangrijk.’ Wanneer de starters vertrekken, valt het sociale leven stil. ‘In Friesland en in het oosten van het land zie je dat gebeuren. Jongeren worden verdreven door mensen uit de grote steden, die over meer kapitaal beschikken voor de aankoop van een woning. In Zeeland speelt dat ook, met de aankoop van vakantiehuizen.’

Behoefte aan sociale koop

Boelhouwer denkt dat Nederland behoefte heeft aan meer sociale koop, als vierde sector naast de gewone koop, de vrije huur en de sociale huur. ‘In toenemende mate valt een groep bewoners tussen de huidige drie sectoren. Starters, maar ook middeninkomens, vluchtelingen of mensen die gaan scheiden.’

Toch zal sociale koop niet de definitieve oplossing vormen voor de problemen op de woningmarkt, meent hij. Die hypotheekrenteaftrek moet je aanpakken. Het bijna pervers dat we hoge vermogens ondersteunen met de hypotheekrenteaftrek. Dat doet bijna geen weldenkend land meer. Schaf je die aftrek af, dan versterk je ook de positie van starters, zonder dat de prijs nóg verder stijgt.’

Meer over