Gemeente schept zelf 'Melkertbanen'

Gemeenten creëren hun eigen Melkertbanen, terwijl het rijk daar juist van af wil. Dat bezuinigt 680 miljoen euro op de gesubsidieerde banen omdat die niet het gewenste resultaat opleveren....

Dit blijkt uit een rondgang langs de grootste tien gemeenten. Alle ID-banen (in- en doorstroombanen, de vroegere Melkertbanen) verdwijnen op termijn, maar ze maken plaats voor opstapbanen, ooievaars- en reïntegratiebanen, uitstroombanen of beschutte werkplekken. Voor een deel van de banen wordt de subsidie verlaagd, maar een belangrijk deel van de nieuwe doorstroombanen - in Rotterdam 70 procent - blijft volledig gesubsidieerd.

De reden voor staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken om fors te bezuinigen op de ID-banen - in 2003 moest het aantal van 60 duizend worden teruggebracht tot 45.500 - was dat weinig mensen uitstroomden naar een betaalde baan, het doel van de regeling. In 2002 kreeg 4,4 procent van de ID'ers een betaalde baan. In de afgelopen vijf jaar is nooit meer dan 6,1 procent per jaar uitgestroomd naar betaald werk.

Gemeenten krijgen nu jaarlijks van het rijk 1,6 miljard euro die ze vrij kunnen besteden aan de reïntegratie van werklozen. Het idee is dat gemeenten, die de werkloze en de regionale situatie beter kennen, meer maatwerk kunnen leveren. Het is echter de vraag of zij er in slagen de mensen met gesubsidieerd werk aan een betaalde baan te helpen. Het ministerie verwacht dat meer mensen zullen doorstromen naar betaald werk nu gemeenten zelf opdraaien voor de kosten van de bijstand.

Meer over