Gemeente Amsterdam verdenkt belhuizen van illegaal bankieren

Belwinkels, zaken waar tegen gereduceerd tarief kan worden getelefoneerd met het buitenland, worden op grote schaal gebruikt als illegale bankkantoren....

Het team gaat een groot onderzoek naar de belhuizen op touw zetten. Het zoekt daarvoor samenwerking met de Amsterdamse recherche en De Nederlandsche Bank (DNB).

Het doorlichten van de Javastraat in Amsterdam-Oost op criminele activiteiten, waarvan vrijdag de eerste resultaten werden bekendgemaakt, heeft nieuwe vragen opgeworpen over de activiteiten van de belhuizen.

Het onderzoek wees uit dat rond de belwinkels veel gewelddadige incidenten plaatsvinden, uiteenlopend van overvallen tot steekpartijen. Gebleken is dat de exploitanten ervan meestal niet willen meewerken met onderzoeken naar de gebeurtenissen.

Vooral de overvallen hebben de aandacht getrokken van het Van Traa-team en de politieonderzoekers. Die wijzen volgens een ingewijde op de aanwezigheid van veel contant geld. Tegelijkertijd is de inschatting dat de belwinkels niet veel omzet uit de telefonie halen.

De belwinkels zijn locaties voor illegaal bankieren, is de inschatting. Dat zou de aantrekkingskracht van de winkels op overvallers verklaren. De belhuizen zijn doorgaans in handen van allochtonen. Voor het betalingsverkeer met het thuisland maken allochtonen niet zelden gebruik van ondergrondse banknetwerken.

De belhuizen werden al eerder in verband gebracht met het witwassen van misdaadgeld. Een jaar geleden, tijdens een congres aan de Vrije Universiteit, werden de belwinkels in een adem genoemd met de georganiseerde misdaad.

Ondergronds bankieren komt vooral voor in landen met een zwakke overheid, veel corruptie en weinig rechtsbescherming. Geld overmaken geschiedt door geld in te leveren op het ene punt, bijvoorbeeld in Nederland, en hetzelfde bedrag door een lid van dezelfde groep of familie te laten uitbetalen op het andere punt, bijvoorbeeld in Pakistan.

Dit zogenoemde hawallah-bankieren is gebaseerd op vertrouwen, niet op een duidelijke boekhouding. De afwezigheid van papieren sporen maakt het systeem ook populair bij criminelen, bijvoorbeeld voor de overdacht van drugsgeld. Bankieren zonder toestemming van DNB en boekhouding is in Nederland verboden.

Meer over