Geliefder bij publiek dan bij partij

Charles Kennedy (45) is zaterdag teruggetreden als leider van de Liberaal-Democraten. Hij verloor het vertrouwen van zijn medeparlementariërs door excessief drankgebruik....

'Als ze de regels die voor mij gelden, hadden toegepast op Churchill,dan zouden we de oorlog nooit hebben gewonnen', zei hij vrijdagavond nog.Charles Kennedy geloofde toen nog het tij te kunnen keren en zijnmede-parlementariërs te kunnen overtuigen hem te blijven steunen. Zaterdagbleek het een onmogelijke missie en trad hij terug.

Kennedy zag zijn ambitie in rook opgaan om de eerste liberale premierte worden sinds de grote oorlogsleider David Lloyd George bijna een eeuwgeleden. In 2010 hadden de Liberaal-Democraten als 'de echte oppositie' hundefinitieve doorbraak moeten maken en de Tories moeten overvleugelen. Maarveel parlementariërs van zijn partij hadden er te weinig vertrouwen in datdit zou lukken onder de flamboyante Schot.

De stormachtige opkomst van David Cameron als de nieuwe Conservatieveleider leek aan de droom van regeringsmacht een definitief einde te maken.Dat hun leider alcoholist was en dat het juist nu naar buiten kwam, bleekeen stok te zijn om te kunnen slaan. Kennedy was geliefder bij de media enhet publiek dan bij zijn Lagerhuisfractie. 'Hij was een keurige man diezijn demonen niet kon verslaan', schreef The Sunday Times.

Charles Kennedy werd geboren in het idyllische Schotse landschap metuitzicht op de Ben Nevis, de hoogste berg van het land. Zijn vader werktevoor de whisky-distilleerderij Ben Nevis, maar dronk zelf nooit een druppelvan het spul. De kleine Charles had weinig aanleg voor sport - 'ik werdaltijd als laatste gekozen' - maar had grote acteer- en oratorischetalenten. Hij was onder de indruk van grote redenaars als Michael Foot enEnoch Powell en besloot in de politiek te gaan.

Hij werd lid van Labour, maar stapte al snel over naar de SocialDemocrats van Roy Jenkins, die zich eind jaren zeventig van de partijafscheidde. In 1983 (pas 23) werd hij tot Lagerhuislid voor de SDP gekozen.Zijn joviale, ontspannen en geestige manier van optreden maakte hem snelpopulair als politicus, maar binnen de partij had hij meer moeite omhoogte klimmen. Hij leende zich veelvuldig voor tv-spelletjes en forums alsHave I Got News For You en kreeg daardoor de bijnaam 'Chat Show Charlie'.Hij riep ook in 1994 de woede van zijn partijgenoten over zich af met eenweddenschap dat de Liberaal-Democraten niet meer dan twee zetels in heteuroparlement zouden halen.

Het was eigenlijk verrassend dat hij er in 1999 in slaagde hetleiderschap van de partij te veroveren. Kennedy besloot een nieuwe weg inte slaan. Hij maakte een einde aan de pro-Labour koers van zijn voorgangerPaddy Ashdown en passeerde New Labour uiteindelijk zelfs aan de linkerkant.De oorlog in Irak bood een grote kans voor een definitieve doorbraak. DeLib-Dems hadden zich als enige partij tegen de onpopulaire oorlog verzet.Maar de partij haalde in mei vorig jaar weliswaar een recordaantal zetelsvan 62, maar bleef nog ver van de regeringsmacht verwijderd.

Binnen de partij werd gemopperd dat Kennedy een grote kans had latenliggen. Tijdens de campagne was hij herhaaldelijk de kluts kwijt. Al gauwging het gerucht dat hij alcoholist was, maar Kennedy ontkende dat telkens.

Vlak voor de verkiezingen trouwde hij en werd vader. 'Vitamine C eneen baby zijn de beste manier om van de drank af te komen', zei hijvrijdag. Het was te laat.

Peter de Waard

Meer over