Geleid door vurige haat jegens Charl

In een ziekenhuis te Parijs ligt Charl Schwietert. Niemand weet precies waarom. Zijn echtgenote houdt zich op de vlakte over aard en duur der klachten....

Van onze verslaggever

Sander van Walsum

AMSTERDAM

Wie in opspraak raakt, moet zich - ter beperking van de schade - aan de volgende drie geboden houden: vertel het hele verhaal, vertel het zelf, en vertel het snel - dat wil zeggen: binnen 24 uur nadat de storm is opgestoken.

De auteur van het Amerikaanse proefschrift waarin deze wijsheden liggen opgetast, zondigt tegen zijn eigen gedragslijn.

Misschien is er sprake van overmacht. Want dr. Charl Schwietert, die in de VS blijkt te hebben gejokt over een doctoraaldiploma, waardoor hij eigenlijk geen proefschrift mocht schrijven, zou in een Parijs' ziekenhuis liggen. Zou. De derde 'affaire' waaraan zijn naam is verbonden, heeft namelijk een nogal schimmig karakter.

Dat Schwietert in het ziekenhuis ligt, wordt betwijfeld. 'Het kan zijn', zegt een vriend van de familie. 'Maar het zou mij wel verbazen, want een paar dagen geleden kwam ik zijn vrouw nog tegen, en van haar heb ik niets vernomen over een opname.'

Schwieterts echtgenote zelf houdt zich op de vlakte over de aard van de klachten en over de verwachte duur van het ziekbed. Het heeft in elk geval niets te maken met 'de kwestie' en evenmin iets met een ongeluk.

Nog onduidelijker is wie de klacht over Schwieterts vermeende gesjoemel met academische diploma's bij de Amsterdamse rechtbank heeft gedeponeerd. Bovenaan de brief waarin de tipgever zich onlangs tot de Amsterdamse rechtbank wendde, prijkt de naam van de 'Educational Council of the State Utah'.

Die instelling blijkt echter niet te bestaan. Op het bijgevoegde adres is een andere overheidsinstelling gevestigd, en die is niet op de hoogte van het bestaan van een Educational Council of een aanverwant instituut. Noch op federaal, noch op staats-, noch op gemeentelijk niveau opereert een organisatie die zo heet.

Dezelfde duisternis omringt de tipgever zelf. Hij noemt zich Robin R. van Run, maar op het bijgevoegde adres heeft men nooit van hem gehoord. Hij zou als 'assistent director' verbonden zijn geweest aan voornoemde council, maar zijn functie en zijn identiteit zijn even onbekend als die van de instelling zelf.

In de virtuele werkelijkheid van zijn correspondentie fungeert zijn werkgever ook onder verschillende namen. De ene keer heet hij 'Educational Council of the State Utah', de andere keer 'Educational Council of Salt Lake City'.

En zo zijn er meer ongerijmdheden in Van Runs campagne tegen Schwietert. De brieven waarmee hij de media de laatste tijd heeft bestookt, dragen handtekeningen die onderling sterk in voorkomen verschillen. Ook in stijl en opmaak hebben de brieven weinig met elkaar gemeen. De auteur doet geen mededelingen over zichzelf en blijkt niet bekend op zijn Nederlandse vakantieadres.

'Het moet iemand zijn die zich laat leiden door vurige haat jegens Charl', zegt Hans Hillen, lid van de Tweede Kamer voor het CDA en vriend van Schwietert.

Hillen: 'Als het hem zou gaan om de academische zuiverheid, zou hij toch voldoende bevrediging kunnen putten uit het feit dat Charl zijn titel kwijt is. Maar nee, hij wil hem kennelijk ook nog eens door een Nederlandse rechter de oren laten wassen.'

Of het zover komt, is overigens de vraag. Het Openbaar Ministerie kan weliswaar besluiten vervolging tegen Schwietert in te stellen, maar dan moet het algemeen belang daar wel bij zijn gediend. 'En dan moet er echt wel wat meer aan de hand zijn dan gescharrel van een Nederlander in Salt Lake City', zegt een bron bij de Amsterdamse rechtbank.

Het is zelfs niet zeker of Schwietert nu verder titelloos door het leven moet. Als de Hawthorne Universiteit eertijds heeft gemeend hem het doctoraat te moeten toekennen op basis van een bepaalde onderzoeksprestatie (hoe omstreden die in Nederland ook moge zijn), kan dat laureaat niet zonder meer worden ingetrokken onder verwijzing naar misdragingen die zouden zijn begaan vóór de aanvang van het promotieonderzoek. Of Schwietert dan nog veel plezier zal beleven aan zijn titel, is echter de vraag. 'Charl zal hierop altijd chantabel blijven', meent Hillen.

Meer over