Geldschieter

Bedrijfstrots is mij niet vreemd. Jarenlang mocht ik werken bij KPMG. Een club om trots op te zijn. En dan lees je plots dat datzelfde KPMG de grootste geldschieter is van de herverkiezingscampagne van Bush....

Bij deze een voorstel waarmee de Nederlandse organisatie iets kan goedmaken van de schade die de Amerikaanse collega's de firma (en het beroep) berokkenen met hun smakeloze donatie. Ook het bedrijfsleven heeft baat bij een gezond politiek bestel. Dat kost geld. Het Nederlandse bedrijfsleven is (terecht) zeer terughoudend bij het financieel steunen van politieke partijen. En de partijen (eveneens terecht) zeer terughoudend in het accepteren van giften van het bedrijfsleven.

Je zou een onafhankelijk fonds in het leven kunnen roepen waar het bedrijfsleven haar financi bijdrage kwijt kan. De aldus ontvangen gelden zouden dan door een onafhankelijk fondsbestuur op basis van nader overeen te komen formules moeten worden verdeeld over de diverse bestaande en opkomende politieke partijen. En dan niet te besteden aan verkiezingscampagnes, maar aan zaken als wetenschappelijke bureaus. Dit vereist wat denkwerk, maar zonder dat is nog nooit iets waardevols tot stand gekomen.

Meer over