Geldschieters steeds schaarser

Ook de bridgesport heeft op dit moment problemen met het vinden van sponsors. Het ING-circuit verdween van de kalender. Er kwam een einde aan de internationale Cap Gemini top-zestien in het Haagse hotel Des Indes en het Forbo-viertallentoernooi in Scheveningen....

De Amsterdamse zakenman Max Abram trok in 1990 zes topspelers aan en verzocht de NBB om een plaats in de Meesterklasse. Modalfa veroverde in de jaren negentig vier keer de landstitel en leverde in 1993 twee paren, Westra-Leufkens en Muller-de Boer, van het Nederlandse team dat in Chili de wereldtitel greep. De Chili-zes, Westerhof-Jansen kwamen ook voor Modalfa uit, viel in 2000 uit elkaar. Westra en Muller verhuisden naar de Lombard. De overige vier stopten met topbridge. Met zes nieuwe huurlingen sleepte Modalfa in het afgelopen seizoen een vijfde landstitel in de wacht.

De zelf in de eerste divisie actieve bridgemecenas deed en doet meer. In de jaren tachtig zette Abram de deuren van zijn bedrijf M & S wagenwijd open voor een gemengd viertallentoernooi dat grote populariteit verwierf. Als eigenaar van de Statenbank bemoeide hij zich met de opzet van de Haagse top-zestien. Hij financierde uitstapjes van Nederlandse paren naar de Cavendish in Las Vegas en zorgde er de vorige maand voor dat een door de NBB genegeerd toppaar toch aan het WK in Montreal kon deelnemen. Sinds vijf jaar huisvest hij de nationale top-twaalf in zijn kantoor in Amsterdam.

Voor twaalf paren een goede voorbereiding op de Meesterklasse viertallen die op 19 oktober van start gaat. De parenkampioenen Meijs/ter Laare ontbraken. Deze misser wordt volgens een van de organisatoren volgend jaar goed gemaakt. Het nationale onderonsje verliep eenzijdig. Niemand had iets in te brengen tegen Bart Nab en Gert-Jan Paulissen. Het paar van landskampioen Modalfa veroordeelde de rest van het deelnemersveld tot de strijd om de troostprijzen.

In diagram 1 toverden Nab/Paulissen een verbazingwekkende plus vijfhonderd uit de hoge hoed.

Zie diagram 1

west noord oost zuid

-- -- -- 1*

1SA 2* pas pas

dbl pas pas pas

West, Nab, volgde na 1* passief met 1SA dat volgens de standaardtheorie een evenwichtige hand met vijftien tot en met zeventien punten belooft (met achttien of negentien punten begin je met een doublet, gevolgd door een bod in sans atout). Nab week af van dit pad maar zag er niets in het bieden na 2* te besluiten. Het heropeningsdoublet toonde een maximaal 1SA-volgbod aan met mogelijkheden voor een 3*, 3* of 3*-contract. Op grond van de *B-derde, *A en de singleton klaveren nam oost, Paulissen, de moedige beslissing 2* gedoubleerd tegen te spelen. Gevaarlijk omdat oost-west samen ook negen kaarten in harten konden hebben en dus veel aanvallende en weinig verdedigende kracht.

Tegen 2*-gedoubleerd kwam west uit met *A, nam *A mee, speelde *H en vervolgde ruiten, getroefd door zuid die klaveren naspeelde. West speelde een kleine klaveren en oost troefde. De leider liet het troefnaspel naar *H in west doorlopen die troef naspeelde voor *V in de dummy. De leider was in een hopeloze positie beland. Hij speelde *10 uit noord, oost speelde heel goed klein. Het had voor zuid geen nut *H te zetten. De slag is dan wel gemaakt en de leider kan een harten in de dummy troeven maar verliest nog steeds twee hartenslagen. Zuid probeerde een kleine harten op *10 zodat west *B maakte en oost later *A voor twee down en plus 500.

Veel westspelers trapten in diagram 2 in een vrijwel onzichtbare valkuil.

Zie diagram 2

west noord oost zuid

pas pas 1* pas

4* 4SA pas 5*

dbl pas pas pas

Noord gaf met 4SA een tweekleurenspel in klaveren en ruiten aan. Dit maakte voor zuid met de enorme aansluiting in kalveren en ruiten 5* tot opgelegd pandoer. Goedkoop: 4* is ijskoud voor -620 en in 5* verliest de leider in het slechtste geval drie troefslagen en *V voor -300.

De eerste hindernis werd gemakkelijk genomen toen west tegen 5*-gedoubleerd met de singleton ruiten uitkwam en *V op een presenteerblaadje aanbood. Zuid won de eerste slag met *10 en speelde klaveren. Een lastige positie voor west. Met *H in oost moet west direct *H nemen en schoppen spelen om zich te verzekeren van de ruitenintroever. West stapte daarom begrijpelijk op met *H met een dramatisch gevolg toen daaronder *V van oost crashte. De leider verloor nog *A en scoorde elf slagen voor +550 waarmee het redbod bijzonder winstgevend uitpakte.

Elly en Henk Schippers verbaasden en verrasten iedereen eerder dit jaar met winst in het topcircuit. Het 3SA-contract in diagram 3 was een nuttige opsteker op weg naar de tweede plaats in de top-twaalf.

Zie diagram 3

west noord oost zuid

2* pas 2* pas

pas dbl pas 2SA

pas 3SA pas pas

pas -- -- --

West kwam tegen 3SA uit met *3, *7 in de dummy voor *10 van oost die *H naspeelde, *2 in west. Het oost-west paar maakt gebruik van 'odd-leads'; met twee schoppen beginnen zij met de hoogste en van drie kleine schoppen is de uitkomst de laagste. De leider concludeerde uit *3 gevolgd door *2 dat west een doubleton schoppen had. Hij won daarom de tweede slag met *A in noord. Er was geen andere mogelijkheid dan eerst *A eruit te werken. Zuid ging verder met *H, *B en harten voor *V en *A van west die *10 naspeelde. De leider registreerde intussen dat oost twee keer harten bekende en vervolgens een klaveren afgooide.

De snit op *V had geen haast en de leider zette in de dummy een kleine klaveren op *10 en won de slag in zuid met *A. Zuid speelde *A wat de verdeling van de oosthand definitief bevestigde. Oost bekende, naar verwachting, niet. De oorspronkelijke verdeling van oost: 6*/2*/0*/5*.

Het executeren van de resterende slagen was kinderspel. De leider hoefde slechts het afgooien van oost in de gaten te houden. Zuid nam *10 mee, stak over naar *H. Oost hield twee schoppen en twee klaveren vast. De leider speelde *8 uit noord en oost mocht twee schoppenslagen maken alvorens hij van *V8 in de *HB van de dummy moest spelen. Zet oost in het eindspel van vier kaarten *V sec en houdt hij drie schoppen dan weet zuid dat hij met *H de laatste klaveren van zowel west als oost ophaalt en *V zeker gaat vallen.

Meer over