Geldnood maakt VN werken in Afghanistan moeilijk

De Verenigde Naties zien zich in Afghanistan wegens een gebrek aan voldoende geld gedwongen de voedselhulp en repatriëring van vluchtelingen te minderen of zelfs tijdelijk te stoppen....

Het Werelvoedselprogramma van de VN waarschuwde dat het waarschijnlijk ruim 215 ton aan voedsel, ter waarde van 123 miljoen dollar, niet kan leveren als niet snel nieuwe financiële middelen beschikbaar komen. De Internationale Organisatie voor Migratie maakte bekend dat zij het transport voor Afghaanse vluchtelingen die in Iran verblijven, voor onbepaalde tijd heeft stopgezet.

De internationale gemeenschap zegde in januari toe Afghanistan de komende vijf jaar 4,5 miljard dollar aan hulp te bieden. 'Het is nu al duidelijk dat het tienvoudige van dat bedrag nog niet genoeg is om het land weer op te bouwen,' zei Fisher.

Hoewel al enkele honderden miljoenen bijeen zijn gebracht, is er geldnood. Vooral het fonds dat bij de Wereldbank is opgezet om de interim-regering van premier Hamid Karzai van een budget te voorzien is nog leeg. Jaarlijk zou de regering over vierhonderd miljoen dollar moeten beschikken. Daarvan is nog maar tussen de 40 en 45 miljoen binnen.

Het werk van de VN wordt ook nog steeds bemoeilijkt door her en der oplaaiende gevechten. De vluchtelingenorganisatie Unhcr heeft om die reden zondag haar activiteiten in de zuidwestelijke grensstad Zaranj afgebroken. Bij gevechten tussen strijdgroepen in de stad zijn zeker dertien mensen gedood.

Het Amerikaanse leger is zondag met hulp van bondgenoten een nieuwe operatie begonnen tegen Al Qa'ida- en Taliban-strijders in de grensstreek met Pakistan. Speciale eenheden doorzochten de voormalige militaire basis van krijgsheer Abdur Rasoul Sayyaf, die door terroristenleider Osama bin Laden zou zijn gefinancierd. Sayyaf heeft zich verschillende keren kritisch uitgelaten over de interim-regering.

De meeste Afghaanse krijgsheren hebben zich inmiddels wel achter Karzai geschaard als beoogd premier van de regering die na de vergadering van stamhoofden, de loya jirga, het land zal besturen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat daarover overeenstemming was ontstaan na enkele vergaderrondes in Kabul.

De 87-jarige ex-koning Zaher Shah, die op 10 juni de loya jirga opent, is voor het eerst sinds hij twee maanden geleden in Kabul aankwam, ziek geworden. De eerste rondreis die hij door het land zou maken is daarom uitgesteld. Over de aard van de ziekte is niets bekendgemaakt.

Meer over