Geldmuseum mikt op lobby

Het Geldmuseum in Utrecht gaat dicht voor bezoekers, als het advies van de Raad voor Cultuur wordt opgevolgd. Directeur Heleen Buijs: 'Het rapport staat vol onjuistheden.'

SARAH VENEMA

UTRECHT - Maandag adviseerde de Raad voor Cultuur het Geldmuseum in Utrecht slechts de helft van de aangevraagde 1,01 miljoen euro subsidie te verstrekken. Net als bij Rijksmuseum Twenthe, Huis Doorn en Slot Loevestein is dat bedrag alleen bedoeld voor onderhoud en beheer van de collectie. Voor het publiek gaan de deuren dicht.

'Ik viel van mijn stoel toen ik het las', zegt museumdirecteur Heleen Buijs. 'Het rapport staat vol met onjuistheden.'

Het Geldmuseum is voor de helft van zijn inkomsten afhankelijk van rijkssubsidie. Dat het nu moet gaan sluiten had Buijs totaal niet zien aankomen. 'We voldoen aan alle eisen van de staatssecretaris. Ik hoop dat hij dat ook inziet.'

Een beetje ontheemd loopt Buijs nu door haar museum. Een scholiere hinkelt heen en weer, om zo een fortuin te verdienen in een computerspel. Een jongen speelt met een gokmachine, tot zijn 'geld' op is.

Leren door doen, is het motto. 'Dit is hoe we onze doelgroep aanspreken', zegt Buijs, wijzend op de scholieren. Het museum heeft bovendien kennis over de crisis in huis. 'We kunnen laten zien dat Griekenland in de 19de eeuw ook bij een muntunie hoorde en daar toen is uitgezet.'

Het Geldmuseum is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Muntmuseum, Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet en de afdeling Numismatiek van De Nederlandsche Bank en bestaat sinds 2007. Het bezit een grote collectie munten en penningen. Op verzoek van de ministeries van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwam de nadruk na een reorganisatie in 2011 minder op de muntencollectie te liggen en meer op de maatschappelijke vragen over geld.

De Raad voor Cultuur vindt dat het Museum zich juist op de collectie moet richten. Het museum is met al deze interactieve tentoonstellingen te ver van zijn oorspronkelijk doel afgeweken. Buijs: 'Ze hebben dus niet begrepen wat onze opdracht was.'

En het ging net zo goed, vindt de directeur. Ze heeft plannen gemaakt om de collectie meer te betrekken in de tentoonstellingen. De bezoekersaantallen zijn sinds 2008 met 25 procent gestegen. We hebben hier twintig congressen per maand en zijn van plan om er nog meer zalen voor vrij te maken. Dat we niet ondernemend zouden zijn klopt dus ook niet.' Haar rest nu lobbyen bij de staatssecretaris. Want zonder het gevraagde geld gaat het Geldmuseum dicht.

undefined

Meer over