Gekste comeback uit historie WK

Een paar spellen voor het einde van de derde zitting van de halve finale van het wereldkampioenschap voor junioren (18-28 augustus in Parijs) liep een ongenaakbaar Italië tegen de Verenigde Staten uit naar een voorsprong van 103 international matchpoints (imps)....

Kees Tammens

Het Italiaanse spel was imponerend, nagenoeg foutloos. De dertig punten waarmee de VS enigszins uit het dal terugkrabbelde, werden luchtig weggewimpeld als een nietszeggend Italiaans bedrijfsongeluk.

Wat vervolgens in de vierde en laatste serie van zestien spellen geschiedde, grenst aan het ongelooflijke. De Amerikanen schoten op alles wat langskwam en raakten elke keer de roos. De onwaarschijnlijkste comeback aller tijden was op handen. Zelfs op de vugraph, waar de Italiaanse coach en supporters last kregen van hun hart, kon niemand het telraam correct bijhouden.

Toen de rook was opgetrokken, rekenden beide teams zenuwachtig de scores uit waarna een waar indianengehuil losbarstte. Een halve imp, minder dan een slag, bleef over voor Italië dat zich zo plaatste voor de eindstrijd tegen Denemarken, dat gedecideerd Polen versloeg.

Bij het bezoek aan het WK geen nieuws over de Nederlandse junioren. De verklaring is eenvoudig. Nederland slaagde er niet in zich te kwalificeren.

Wel was er nu de gelegenheid de ontwikkeling van het internationale bridge eens nader onder de loep te nemen. Het eerste dat opviel was dat de Europese teams nog steeds de toon aangeven. Alleen de VS kon zich enigszins handhaven tussen Italië, Denemarken, Polen, Frankrijk en Noorwegen. Bridge neemt enorm toe aan populariteit in Hongkong, Thailand en China maar het niveau houdt daarmee nog geen gelijke tred. Landen uit Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië speelden geen rol van betekenis.

Wat ook in het oog sprong was de technisch verzorgde en beheerste aanpak van de topjunioren. Niet het traditionele gooi en smijtwerk maar een weloverwogen manier van spelen met veel inzicht en oog voor details. Absolute uitblinkers waren de twee Italiaanse paren. De broers Stelio en Furio di Bello met Fabio Lo Presti en Francesco Mazzadi bleken in de finale veel te sterk voor de moedige maar wanhopig strijdende Denen. Voor Italië zit het wel snor met de opvolging van het huidige sterrenteam.

Jeugdige agressiviteit in het bieden gevolgd door prachtig afspel in diagram 1 leidde tot een opmerkelijke manche. Zie diagram 1

west noord oost zuid ----1SA pas 2H dbl 2J 5H pas pas pas --Na het doublet op Stayman door noord wat een klaverenkleur aangaf, zag de Italiaanse zuid optimistisch toekomst in 5H. Een tweesnijdend zwaard: misschien was er spel voor 5H; het kon ook zijn dat er voor oost-west 4J of 4K in zit en dan was een of twee down in 5H een goede investering.

West kwam tegen 5H uit met JV (na een schoppenuitkomst heeft 5* k geen kans maar is er geen verhaal). De leider won JA, nam JH mee, uit zuid een schoppen weg en troefde een harten. Schoppen uit zuid voor KB van west die zorgeloos (klaveren of ruiten na is down) JB vervolgde, getroefd in zuid. Het was inmiddels duidelijk dat oost HH had en zuid speelde klaveren naar HA om de laatste schoppen uit noord te troeven. De leider ging hierna met troef van slag naar HH van oost die IB naspeelde. De leider liet zich niet beetnemen, won met IA in de dummy, speelde I10 voor de snit op IV van oost voor elf slagen en + 400.

Het spel in diagram 2 leverde in beide halve finales een wash of push op.

west noord oost zuid --1K pas 2J pas 2K pas 4J pas pas pas --Hetzelfde biedverloop in Polen-Denemarken. Ook de uitkomst was hetzelfde: H9 voor de secce HV van zuid. De leider stak over naar KA om op HA en HH de twee verliezende ruiten uit zuid op te ruimen. Een ruiten getroefd en JH voor JA van oost die ruiten speelde; getroefd door zuid die de troeven trok voor 4J met een overslag gemaakt.

Italië bood na een wetenschappelijk biedverloop tegen de VS ook 4J , vreemd genoeg te spelen door noord met de renonce harten. Oost zag meer in een ruitenuitkomst voor IA van west die IV doorspeelde. Oost nam over met IH en speelde een derde keer ruiten. De leider troefde met JH en speelde JV voor het aas van oost die in ruiten persisteerde. Zuid was machteloos, troefde met J9 zodat west met J10 de downslag maakte.

Op de andere tafel boden de Amerikanen 4J te spelen door zuid. Tot verbazing van iedereen legde de Italiaanse west IA in de eerste slag op tafel; daarna IV, overgenomen door oost met IH gevolgd door hetzelfde tegenspel als op de andere tafel en ook één down. Het kan verkeren: + 450 voor een wash in de ene halve finale en -50 en ook geen score in de andere.

Het vormen van een beeld van de handen van de tegenspelers was noodzakelijk voor de winnende speelwijze in diagram 3.

Zie diagram 2

Na JA in de eerste slag speelde west HV. De leider zette HH in de dummy voor HA van oost. Oost speelde in de derde slag H10, bleef daarmee aan slag en speelde harten, getroefd door zuid met K2. De leider telde de slagen. Zes in schoppen, drie in ruiten en een ruitenintroever in de dummy. Zuid speelde ruiten naar IA, stak over naar IH en troefde een ruiten. Dit lukte en de leider nam KH mee, troefde een harten en speelde KA. West bekende niet en het verlies van een schoppenslag aan oost betekende één down.

Bij het opstellen van een speelplan houdt de leider rekening met informatie uit het bieden. West opende 1J, vanaf een vijfkaart. Oost steunde met 2J: de harten bij oost-west zitten vijf-drie verdeeld. Na de eerste vier slagen, lijkt west met grote zekerheid nog in het bezit van HB. Dit is de tweede belangrijke aanwijzing.

Met deze informatie gaat de leider in de vijfde slag verder met een kleine ruiten naar IA en troeft een harten met K7; het is zeker dat zowel oost als west kleur bekennen. Dan volgt IH en een ruiten getroefd met K8. De beslissende wending: de leider, die HB in west weet, troeft een klaveren met K9. Oost gooit een harten af.

De handen van oost-west worden steeds duidelijker. Vijf harten, vier klaveren en drie ruiten in west zijn zeker. Of de dertiende kaart een ruiten of een schoppen is, doet niet ter zake. De leider speelt IV en troeft in de dummy met KH. Harten uit de dummy in zuid getroefd met K10 voor de zekere tiende slag; west moet immers in harten nog altijd bekennen.

Zie diagram 3

west 1J pas pas noord pas 2SA pas oost 2J pas pas zuid 2K 4K --

Meer over