nieuws

Gehate en tijdrovende vijfminutenregistratie in de zorg blijkt, opnieuw, onuitroeibaar

Het lukt maar niet om de tijdrovende en gehate vijfminutenregistratie in de wijkverpleging af te schaffen. Nog steeds registreert ruim 20 procent van de organisaties in de wijkverpleging de verleende zorg per vijf minuten. Een kleine groep doet dat ook nog eens handmatig.

Per achturige werkdag zouden zorgverleners een uur aan administratie besteden om de zorg te verantwoorden.  Beeld Hollandse Hoogte
Per achturige werkdag zouden zorgverleners een uur aan administratie besteden om de zorg te verantwoorden.Beeld Hollandse Hoogte

Dit blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat minister Van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De vijfminutenregistratie is een van de meest tijdrovende administratieve bezigheden in wijkverpleging en thuiszorg.

Voortdurend zijn zorgverleners bezig met noteren wat ze zojuist hebben gedaan. Per achturige werkdag zou zo een uur aan administratie worden besteed om de zorg te verantwoorden. Daarom is sinds 2009 al herhaaldelijk afgesproken deze registratie af te schaffen.

In 2019 zou de vijfminutenregistratie echt verdwijnen door een nieuwe manier van administreren. Daarover maakten alle betrokken partijen afspraken – de zorgondernemersclubs Actiz en Zorgthuis, de zorgverzekeraars, de toezichthouder NZA, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.

Administratielast

Dat blijkt geen onverdeeld succes. Een forse groep van zowel de organisaties als de werkenden hanteert nog altijd de vijfminutenregistratie. Volgens de NZA ervaart nog steeds meer dan de helft van de werkenden in de wijkverpleging veel administratielast als gevolg van het registreren van tijd.

Van de organisaties ‘registreert 22 procent de verleende zorg nog per vijf minuten, waarvan een kleine groep (6 procent) dit nog handmatig doet’, constateert de NZA. Weliswaar gebruikt bijna driekwart van de organisaties de nieuwe methode, maar een groot aantal, meer dan eenderde, corrigeert dat achteraf weer per vijf minuten. ‘Terwijl in de handreiking is afgesproken om alleen onvoorziene omstandigheden te corrigeren’, meldt de NZA.

Wijkverpleging

Bij de zorgprofessionals in de wijkverpleging is het beeld vergelijkbaar. Hier gebruikt 70 procent de nieuwe registratiemethode. ‘Ook hier zien we’, schrijft de NZA, ‘dat een groot deel van de zorgprofessionals in deze groep kleine afwijkingen corrigeert per 5 minuten, wat de administratieve lasten niet vermindert. Verder registreert 15 procent van de zorgprofessionals handmatig per 5 minuten en bij 5 procent van de ondervraagde zorgprofessionals is er nog sprake van een dubbele registratie.’

De NZA denkt dat het mogelijk om een tussenfase gaat in de overgang van de vijfminutenregistratie naar de nieuwe registratie. ‘Een andere oorzaak kan zijn dat in de sector in vijf minuten wordt gedacht, wat de overgang naar het juiste gebruik van de registratiewijze in de weg zit. Of dat aanbieders vanuit het oogpunt van planning en controle de zorgverlening exact in tijd willen blijven registreren.’

Standaardtijd

De vijfminutenregistratie is rond de eeuwwisseling ingevoerd met de gedachte dat voor elke handeling, zoals wassen en aankleden, een standaardtijd geldt. De vijfminutenregistratie nam een hoge vlucht in de wijkverpleging, de thuiszorg, de verzorgingshuizen en de verpleeghuizen. Werkgevers en verzekeraars vonden de registratie handig voor de salarisadministratie en declaraties, werknemers gruwden ervan.

In 2009 eiste de Tweede Kamer voor het eerst afschaffing van de vijfminutenregistratie. Kort daarna schrapte Jet Bussemaker (PvdA) als staatssecretaris van Volksgezondheid de richtlijn. Maar informeel bleef die bestaan, vooral doordat de vergoeding van de zorgverzekeraars erop gebaseerd bleef. Daarna waren er in de volgende kabinetten nog groots aangekondigde pogingen van staatssecretaris Van Rijn en minister De Jonge, maar de praktijk blijkt nu opnieuw weerbarstig.

Meer over