Opinie

Gegarandeerd pensioen bestaat niet? Een halve waarheid

De ingezonden brieven van maandag 17 juni.

Gepensioneerde automonteur poetst de ramen van zijn DAF-oldtimer. Beeld ANP XTRA
Gepensioneerde automonteur poetst de ramen van zijn DAF-oldtimer.Beeld ANP XTRA

Gegarandeerd pensioen?

De directeuren Elderson en Swank van De Nederlandsche Bank stellen terecht dat Nederland een goed pensioensysteem heeft, maar dat het moet veranderen. Een prima artikel maar helaas is de kop: 'Gegarandeerd pensioen bestaat echt niet.' (Economie, 21 juni)

Het is de halve waarheid. Voor pensioenfondsen geldt dit, maar niet voor de pensioenen van verzekeraars. Verzekeraars bieden wel degelijk ook gegarandeerde pensioenen aan, althans als de klant dit wenst en de daarvoor geldende pensioenpremie betaalt. Bij die garanties ligt het risico dus bij de verzekeraar en niet bij de klant. Verder rekenen verzekeraars niet met doorsneepremies, maar met actuariële premies.

In pensioenregelingen waarbij de deelnemers via hun werkgever bij een verzekeraar pensioen opbouwen, worden alle risico's dus verzekerd. Als verzekeraar zien we overigens dat er voor het delen van risico's tussen generaties steeds minder draagvlak is. De overgang naar meer individuele regelingen met collectieve risicodeling (of verzekerde risico's) is dan ook een geschikt alternatief. Daarbij kunnen verzekeraars complementair zijn aan pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen.

Arthur van der Wal, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen

Helaas zonder de Britten

Helaas, de Britten vertrekken. Om nog iets van Europa te redden nu maar snel de voorstellen bespreken en uitvoeren die door Adriaan Schout zijn geponeerd in zijn uitstekende artikel 'Maak de EU nu eens werkbaar' (O&D, 21 juni). De opening is er: 'de vaste groep gelijkgezinde landen' moet het voortouw nemen. Zonder de Fransen en Italianen natuurlijk en helaas ook zonder de Britten.

Dirk Scholten, Tytsjerk

null Beeld Peter Hilz
Beeld Peter Hilz

Emoties

Ik was uitermate benieuwd naar de uiteindelijke stemverhouding bij de Brexit en vind het opmerkelijk dat er pas op pagina 11 een grafiekje met concrete data geplaatst wordt. Nog opmerkelijker is de verhouding 48-52 procent. Het lijkt dus een penny op zijn kant te zijn geweest...

Is het, met een verschil van maar 4 procent wel reëel daar deze vergaande consequenties aan te verbinden? Wat was er gebeurd bij 49-51 procent? Waarom is er niet vooraf een marge of drempel ingesteld van minimaal 55 procent? Dan heb je in ieder geval 10 procent verschil, en dat is een veel duidelijker vingerwijzing van wat 'het volk' nu écht wil dan de huidige percentages die vooral op emotie gebaseerd lijken te zijn geweest.

Coen van den Heuvel, Eindhoven

Tekst gaat verder onder de grafiek

null Beeld
Beeld

Desnoods dom

Regenten die het referendum verafschuwen verbazen zich dat de Engelsen uit de EU willen. De EU verhoogt immers de gemiddelde welvaart! Misschien moeten ze zich afvragen of de gemiddelde welvaart hetzelfde is als de welvaart van de meerderheid. Maar daarvoor moeten die regenten een beetje wiskundig onderlegd zijn. De meerderheid is niet zo dom als de regenten denken en heeft die welvaartsstijging niet als zodanig ervaren.

Wat is democratischer: stemmen bij een duidelijk ja/nee referendum of stemmen op een partij die maar gedeeltelijk jouw idealen representeert en die vervolgens een coalitie vormt met een andere partij die helemaal niet jouw idealen vertegenwoordigt? Het is arrogant en ondemocratisch om het volk niet zijn eigen - desnoods domme - keuzes te laten maken.

Moderne, welvarende landen als Denemarken en Zwitserland omarmen het referendum voor belangrijke beslissingen. Heinrich Heine zei het al: 'Alleen als de wereld vergaat zit je in Nederland beter. Daar gebeurt alles 50 jaar later.'

Eric Holleman, Voorschoten

Verleden is geen toekomst

De finale van de vergeten opera Alfred van de Engelse componist Thomas Arne (1710-1778) is wereldberoemd. De tekst is van James Thomson ( 1700-1748): Rule Britannia, Britannia Rule the Waves. Britons never shall be Slaves.

Voor 52 procent van de Britten is het dezer dagen één grote Last Night of the Proms. Vlaggen, uitbundigheid en het gezicht op het verleden, met het idee dat het de toekomst is. Op het Journaal zag ik een beschaafd ogende, bierdrinkende, retrohooligan oreren dat Groot-Brittannië zijn democratie terug had. Is dat zo? Heb je je democratie terug als je op democratische wijze een langetermijnbesluit neemt tegen de wil van de meerderheid van de jongere generatie? Is dat niet dezelfde vorm van EU-democratie die de 52 procent juist afwijst?

Britons, let even op twee dingen. Ten eerste schreef Thomson over heersen in de aanvoegende, niet de gebiedende wijs. Het is dus een wens. En ten tweede: wees geen slaaf van uw verleden, hoe roemrijk ook!

Paul van der Lecq, Ingen

Waanzinnig CPB-advies

Wat merkwaardig dat velen die menen verstand van onderwijs te hebben serieus hun mening geven over het waanzinnige advies van het CPB om tot groeperen van leerlingen over te gaan (Ten eerste, 20 juni). Ik ben directeur van een basisschool, die groot genoeg is om het onzalige advies op te volgen. Een sterke groep 3a en een zwakke groep 3b. Selecteren dus in de laatste maand van de kleutertijd in groep 2. Aan het eind van groep 3 moet je onderzoeken of er niet kinderen kunnen 'promoveren' naar de sterke groep. Dan moeten er ook kinderen 'degraderen', anders heeft de ene groep na een paar jaar 35 kinderen en de andere 15. Ik zie de stress bij de ouders en daardoor bij hun kinderen al. Wat een afgang voor een 8- jarige, die terug gezet wordt naar de 'domme' groep.

Kinderen leren iets meer in homogene groepen, dat geloof ik ook. Maar de gevolgen van zo'n systeem wegen nooit op tegen die meerwaarde.

Overigens houden goede leraren op alle Nederlandse scholen al rekening met niveauverschillen, in hun instructie, aanpak en hulp.

Kees Bouma, Groningen directeur cbs De Borg te Haren

Meer over