Geestige dialogen maar dun verhaal

Theater..

Wat heb ik jou gedaan? Het is een vraag die steeds weer opduikt in Hetbezoek. Het antwoord laat op zich wachten, tot het eind van devoorstelling. Pierre en Claire, waarschijnlijk hielden ze ooit van elkaar.Er is iets misgegaan tussen die twee, en nu, pakweg dertig jaar is Claireterug in de stad - en ze wil wraak. Wat heb ik jou gedaan?, vraagt hij. Datvraag jij mij, schampert zij.

Het bezoek is een nieuwe tekst van Gerardjan Rijnders, die hij schreefvoor Toneelgroep De Appel (hij werkte al eerder met hen, voor actrice SachaBulthuis maakte hij Beroerd, waarin ook Aus Greidanus optrad), en zelf ookregisseert. Rijnders liet zich inspireren door Het bezoek van de oude dame(1956) van Friedrich Dürrenmatt, waarin de Zwitserse auteur de naoorlogsesituatie in zijn land bekritiseerde: een conservatieve bende die zichwentelde in economische vooruitgang en de macht van het grote geld.Bepaalde uitgangspunten - een rijke dame heeft geld over voor eenzieltogende stad, maar daar staat moord tegenover - zijn gehandhaafd, maarRijnders schiep ook andere situaties en schreef eigen dialogen.

Zo woont Pierre (zakenman) nog steeds in de stad die Claire ooit metpijn in het hart verliet; een niet nader omschreven plaats waar het nietgeweldig gaat, als gevolg van corruptie en malversatie. Rondom Pierreopereert een aantal figuren: Boss , plaatselijke functionarissen dieverantwoordelijk zijn voor zaken als volksgezondheid en openbareveiligheid, een PR-dame, een marketingmannetje. Met regelmaat ontmoeten zeelkaar in een lelijk café en bespreken de wantoestanden in de stad.

En dan komt dus dat bezoek. Een dame op leeftijd, maar goedgeconserveerd, niemand heeft er echt een idee van hoe oud ze is: Claire,de ex van Pierre. Ze wil de stad uit de financiële problemen helpen, maardan moet een van bovengenoemde figuren zorgen dat Pierre het loodje legt.Volgt een periode van verwarring en wantrouwen, niet in de laatste plaatsin het hoofd van Pierre. Wat heeft hij haar ooit gedaan?

Wie sec de dialogen leest, heeft vermoedelijk heus een plezierige tijdwant Rijnders is een kei in geestige observaties, gekke woordspelingen ensnelle associaties. Maar de verhaallijn is weinig pakkend en alsvoorstelling komt Het bezoek niet uit de verf. De figuren rondom hetillustere duo Pierre en Claire maken gedurende het stuk nauwelijks enigeontwikkeling door: ze veranderen van kleren, waarmee wordt gesuggereerd datze veranderen van kamp (en zich mogelijk zullen laten verleiden tot moord).Geen van de acteurs laat zijn of haar personage iets meer zijn dan eenhouterig typetje.

Sacha Bulthuis als Claire en Aus Greidanus als Pierre lukt dat nog wel;Bulthuis is leuk als de enigmatische bezoekster en Greidanus wekt somscompassie als bedreigd en bevreesd man. Maar het verhaal blijft dun. Eenoriginele kijk op de wereld biedt het niet, een overtuigendeliefdesgeschiedenis is het evenmin, en wie nu precies wie wat heeftaangedaan, dat is op gegeven moment ook niet zo interessant meer.

Karin Veraart

Meer over