Opinie

Geert Wilders: 'Zorg eindelijk voor rust in pensioenland'

We moeten terug naar een vaste rekenrente in deze instabiele tijden. Dat is goed voor pensioenen en voor de economie. Dat schrijven PVV-leider Geert Wilders en fractielid Ino van de Besselaar.

OPINIE - Geert Wilders en Ino van de Besselaar
FNV-voorzitter Agnes Jongerius wordt in april 2011 omringd door verontruste leden van FNV Bondgenoten voor overleg over het pensioenakkoord. Beeld anp
FNV-voorzitter Agnes Jongerius wordt in april 2011 omringd door verontruste leden van FNV Bondgenoten voor overleg over het pensioenakkoord.Beeld anp

Voor het vaststellen van de dekkingsgraad van pensioenfondsen is de rentevoet waarmee wordt gerekend bepalend. Tot 2007 werd gerekend met een vaste rente van 4 procent. Daarna werd de vaste rekenrente vervangen door simpel gezegd, de marktrente. Deze marktrente schommelt echter dagelijks en daarmee de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Op één meetmoment, namelijk 31 december van elk jaar, moeten pensioenfondsen aan de hand van de op die dag geldende rente hun dekkingsgraad vaststellen, die maatgevend is voor het al dan niet nemen van maatregelen. Het doet er niet toe of de rente een dag eerder of later een vol procentpunt hoger is.

De laatste rentevoet van 2011 bedroeg 2,9 procent en leidde tot een gemiddelde dekkingsgraad van circa 90 procent. Dus onderdekking, waarbij pensioenfondsen verplicht zijn in te grijpen. Zou de vaste rekenrente nog steeds worden gehanteerd, dan zou de gemiddelde dekkingsgraad voor 2011 uitkomen op 106,5 procent. Ruim voldoende om geen aanvullende maatregelen te hoeven treffen. Uit recent gepubliceerd onderzoek door De Nederlandsche Bank, als antwoord op de motie Van den Besselaar c.s., blijkt dat het gemiddelde rendement van pensioenfondsen over de afgelopen tien jaar 4,8 procent bedroeg. Opmerkelijk omdat in deze periode drie financiële crises liggen: de dot.com-crisis van 2002, de kredietcrisis van 2008 en de euro-crisis.

Wordt het rentepercentage uit dit onderzoek gehanteerd, dan zouden de dekkingsgraden van pensioenfondsen circa 30 punten hoger liggen en op 120 procent uitkomen. Ruimschoots binnen de veilige marge om niet te hoeven herstellen, laat staan te korten.

In het nieuwe pensioenstelsel zoals neergelegd in het Pensioenakkoord mag de rekenrente worden gebaseerd op het te verwachten rendement. Deskundigen schatten dat in tussen 5 en 8 procent, daarmee zouden de dekkingsgraden zelfs liggen tussen 125 procent en 170 procent.

Kunstmatig laag
Neemt door het Pensioenakkoord het vermogen van de pensioenfondsen dan ineens toe? Nee, het vermogen blijft gelijk, alleen de wijze van waardering van het vermogen en de verplichtingen verandert. Daarom is de PVV ook tegen dit akkoord omdat de verplichtingen worden gewijzigd. De ECB houdt de marktrente kunstmatig laag om banken en landen te redden. Goed voor de banken, slecht voor de pensioenfondsen.

De EU-landen stellen bij voortduring beslissingen uit waardoor beurzen blijven kwakkelen. Ook dat is slecht voor de pensioenfondsen omdat rendementen die nodig zijn voor verder herstel uitblijven. Gevolg is dat pensioenen van de meeste gepensioneerden in de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd en zij daardoor al vele procenten aan koopkracht hebben ingeleverd. Nu dreigen ook pensioenen te worden gekort als wordt vastgehouden aan de zeer grillige en discutabele marktrente.

Daarom kiest de PVV in de huidige instabiele situatie voor de terugkeer naar de vaste rekenrente van 4 procent, alleen bedoeld voor de periode dat de eurocrisis aanhoudt. Daarna zou, wat ons betreft, kunnen worden gewerkt met een gemiddelde rente over het voorafgaande jaar om de dekkingsgraden per 31 december vast te stellen. Is dat percentage zo vreemd? Nee, het komt overeen met het forfaitair rendement dat de fiscus u in box 3 toedeelt over uw spaargeld en beleggingen. Waarom meten met twee maten? Verlaging van pensioenen is onnodig, ongepast en onwenselijk!

Geert Wilders is fractievoorzitter van de PVV. Ino van de Besselaar is woordvoerder van de PVV voor pensioenen.

Meer over