'Geen zorgen, de NAVO is de VS niet'

In Groot-Brittannië en Nederland is onrust ontstaan over de gevaren voor hun troepen als die voor de NAVO naar Afghanistan gaan....

De NAVO-troepen in Afghanistan hoeven niet bang te zijn dat ze groteverliezen lijden tijdens hun nieuwe missie in het zuiden van het land,waaraan ook Nederland overweegt deel te nemen. Ze lopen zelfs een kleinerekans het doelwit te worden van de Taliban dan Amerikaanse soldaten.

Dat zegt de vooraanstaande Canadese militair historicus Jack Granatsteinin een reactie op berichten in de Britse pers dat militairen waarschuwenvoor grote verliezen. 'Goede troepen kunnen in Afghanistan goed werk doen',zegt Granatstein. 'Natuurlijk is het gevaarlijk. Er vallen doden engewonden, maar we hebben goed getrainde manschappen. En de NAVO is de VSniet.'

Het sturen van extra troepen naar Afghanistan is in Canada, anders danin Nederland, geen onderwerp van discussie. Ook niet in deverkiezingsstrijd die gaande is, want de Canadezen kiezen op 23 januari eennieuw parlement. De Conservatieven, nu oppositiepartij, willen flink meergeld uittrekken voor defensie. Maar daarbij komt het A-woord niet sprake.De regerende Liberalen van premier Paul Martin hebben destijds zelf hetbesluit genomen Canadese troepen naar Afghanistan te sturen en hebben hetook nergens over.

Alleen lijsttrekker Jack Layton van de sociaal-democratische NDP heeftzich uitgesproken tegen het uitbreiden van de NAVO-troepenmacht. 'Welijken steeds verder af te drijven van onze oorspronkelijke missie:veiligheid waarborgen in de hoofdstad', zei hij. 'We moeten niet blind ineen oorlog verzeild raken, of in het geheim, op grond van wat één man(Martin, red.) zegt.' Granatstein: 'Over het sturen van troepen is hetparlement niets gevraagd.'

Canada heeft kort na de aanslagen van 11 september 2001 aangehaakt bijde Amerikaanse oorlog tegen terrorisme. De eerste Canadese troepen, 850man, werden in februari 2002 gelegerd in Kandahar. Na een half jaar keerdenze terug. In het voorjaar van 2003 stuurde Canada, nu onder het mandaat vande VN, wederom militairen naar Afghanistan.

In Canada wordt wel gezegd dat het land door zich op Afghanistan terichten, wist te voorkomen dat het moest meedoen met 'de oorlog van deAmerikanen' in Irak. Nooit eerder waren de anti-Amerikaanse gevoelens inCanada zo groot als nu.

De Canadezen hebben in Afghanistan weinig verliezen geleden. Vijf, zesdoden in drieënhalf jaar, schat Granatstein. En in december drie gewondenin Kandahar.

Ottawa stuurt op korte termijn een speciale eenheid van honderd mannaar Afghanistan. In februari volgen tweeduizend man naar Kandahar. Zeblijven in principe negen maanden, maar Granatstein verwacht dat deCanadezen er minimaal vijf jaar zullen zitten.

Hoeveel doden kan Canada aan? De militair historicus weet het niet.Maar wat de Canadezen volgens hem voor hebben op de Amerikanen is dat zeweten hoe ze met de plaatselijke bevolking moeten omgaan. 'Dat kunnen deBritten ook, en de Nederlanders, weet ik. Daarom moeten jullie Canada erniet alleen voor laten opdraaien. We rekenen op jullie.'

Meer over