Geen zoeklicht meer op thuiszorg

Thuiszorginstellingen staan niet langer op de prioriteitenlijst van de NMa in de zoektocht naar ongeoorloofde concurrentieafspraken. De branche heeft zich volgens de kartelwaakhond van haar goede kant getoond, waardoor het toezichtsniveau omlaag kan.

YVONNE DOORDUYN

AMSTERDAM - In plaats van direct boetes uit te delen, is een toezegging dat het niet meer gebeurt voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit vanaf nu afdoende. 'We controleren uiteraard of instellingen die toezeggingen nakomen, en dan kan alsnog een boete volgen', verklaart een woordvoerster.

Ze geeft toe dat het afschrikeffect dat boetes hebben, met de nieuwe 'high-trust' methode vervalt. Vanaf nu immers is fout gedrag kosteloos te herstellen, mocht de NMa erachter komen. 'Er zijn ongetwijfeld instellingen die hier gebruik van maken en ermee wegkomen.'

Op de dag dat de NMa het goede nieuws voor de branche bekendmaakte, deelde hij nog een forse boete uit aan twee thuiszorginstellingen die in 2006 en 2007 afspraken maakten om in bepaalde gebieden niet met elkaar te concurreren. Stichting Vierstroom, vooral actief in de regio tussen Utrecht en Rotterdam, moet 3 miljoen euro neertellen. Careyn Zuwe Aveant, werkzaam in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en rond Breda, krijgt een boete van 1,3 miljoen euro.

De organisaties hebben volgens de NMa bij de ontvlechting van hun samenwerkingsverband Caraat een vergaande non-concurrentieafspraak gemaakt. 'Er staan afspraken op papier dat ze geen activiteiten in elkaars gebied zullen ontplooien en geen cliënten zullen afpakken. Dat is een ernstige overtreding van de Mededingingswet', aldus de NMa. Als consumenten tussen twee of meer thuiszorgorganisaties kunnen kiezen, zullen de instellingen harder werken om de beste zorg voor de beste prijs te leveren, is het idee.

Zowel Vierstroom als Careyn ontkent stellig dat ze onder een hoedje hebben gespeeld en slepen de NMa voor de rechter. 'Er zijn pertinent geen concurrentiebeperkende afspraken gemaakt', zegt Vierstroom-bestuurder Jeroen van den Oever. 'De uitspraak van de NMa is gebaseerd op vermoedens; concrete bewijzen ontbreken.'

Ook Careyn ziet het vervolg van de juridische procedure met vertrouwen tegemoet. 'De opgelegd boete is zuur', stelt bestuursvoorzitter Ton van Overbeek. 'Het is gemeenschapsgeld voor de zorg, opgebracht door de belastingbetaler. Het is aan de burger niet uit te leggen dat dit geld nu niet aan de zorg besteed kan worden.'

De NMa heeft de afgelopen jaren flink huisgehouden in de thuiszorg. In 2008 werden vijf organisaties beboet, onder meer Zorgbalans, de Stichting Thuiszorg Gooi- en Vechtstreek en Hilverzorg. De boetes varieerden van 314 duizend tot 4 miljoen euro. In 2010 waren het er nog eens vier. Vooral vanwege de overgang naar marktwerking in de thuiszorg (2007), waren organisaties geneigd onderling afspraken te maken om de markt te verdelen.

undefined

Meer over