GEEN WERELDVREEMDE TYPES

Laat kunstenaars overal zien. Tot in reclames, het journaal en spelletjesprogramma's aan toe...

Toen het 'Asjemenou' van Loeki de Leeuw definitief op televisieverstomde, lag er een uitgelezen kans voor de dans. Waarom geen kortedansfilmpjes geïntroduceerd als intermezzo tussen reclame? Er lagen genoegNederlandse dansfilms op de plank, van niet de minste choreografen, waaruitlegio mooie fragmenten waren te snijden. Kort bondig beeld. Wantdanserslichamen hebben de gave in een paar seconden een half leven uit tedrukken of in een oogwenk een rijkdom aan emoties over te brengen. Latenwe die minuut dans per dag alsnog invoeren. Om te beginnen.

Dansers en acteurs zou ik overal terug willen zien. Tot in reclames,het journaal en spelletjesprogramma's aan toe. Maak van hen geenwereldvreemde types. Een kookboek met recepten van dansers? Leg het vooraan tv-kok Gordon Ramsay. Een compleet huis nagebouwd op toneel? NodigMartijn Krabbé uit.

Laat choreograaf Hans van Manen balletten en foto's toelichten, HareMajesteit haar liefde voor dans bepleiten, Jan Marijnissen zijn ontdekkingvan klassieke muziek beschrijven, Arthur Japin zijn zwak voor musicalsverklaren. Het maakt niet uit: toegankelijke cultuur of kunst met een hoogsoortelijk gewicht, schotel de kijker het allemaal voor. Met of zondercommentaar in een talkshow. Misschien nog liever zonder, tenzij depresentator weet waarover hij of zij praat, gelezen heeft wat isgeschreven, gezien heeft wat is gemaakt.

Daarnaast graag een themakanaal voor al die kunst. Met eenarchieffunctie en veel voorstellingsregistraties. Zodat je alles kuntopvragen wat ooit is uitgezonden. De stem van een kunstenaar die al langis overleden, de zucht van zijn zus die zijn jeugd beschrijft. Beelden vantentoonstellingen waar je al lang niet meer naar toe kunt. Van paviljoensdie al lang zijn vervallen. Van dramaseries die als marathon zijnuitgezonden. Van marathons die als voorstellingen zijn gepresenteerd. Vanfestivals die dreigden te worden bezuinigd. Van historische reconstructiesdie bijna waren vergeten. Een collectief geheugen van cultureel erfgoed.Rechtstreeks in je huiskamer. Dag en nacht te raadplegen. Met vooral veelongevraagde 'spam': 'Weet u al dat Lucas Vandevost bij De Tijd Eenschitterend gebrek gaat regisseren van Arthur Japin? Hoor alvast eenfragment.'

En belangrijk is dat kunst op tv zich niet beperkt tot wat mensen graagwillen zien. Geen formats, geen standaards. Niet wat je verwacht, maar watje niet verwacht, zet je geest op stelten. Eindelijk: onbeperkt voedselvoor de ziel, troost voor de tranen, spiegels voor de geest. 'Asjemenou',wat zou het leven mooi zijn.

Annette Embrechts

Meer over