Geen steun Herfkens voor kleinschalige hulp

Burgers in Nederland die kleinschalige acties willen ondernemen op het gebied van armoedebestrijding in de Derde Wereld, kunnen niet meer aankloppen bij de minister voor Ontwikkelingssamenwerking....

Minister Herfkens ziet geen kans om de 'karrevrachten goedbedoelde initiatieven' in daden om te zetten. De meeste losse plannen worden afgewezen. Het gaat, volgens Herfkens, bijvoorbeeld om mensen die geld vragen voor een container om hulpgoederen op te slaan. 'Wij gaan de klus klaren voor het ministerie', aldus Novib-directeur Borren, mede namens andere hulporganisaties. Eerder lekte uit dat bij ontwikkelingshulp particuliere initiatieven een grotere rol krijgen.

Meer over