Geen spijt fusie Hoogovens/British Steel

Wie in IJmuiden denkt dat ook de fusie met British Steel na een desastreus begin weer kan worden ontvlochten zal van een koude kermis thuiskomen....

Van onze correspondent Peter de Waard

Franswillem Briët (53) is een van de Nederlandse vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Corus. Wegens ziekte van bestuursvoorzitter Fokko van Duyne moet de van Unilever afkomstige Briët de Nederlandse belangen nu veilig stellen.

Briët laat er geen misverstand over bestaan. Hij trekt een vergelijking met de geboorte van zijn tweede kind.

'Mijn zoon van drie jaar zei toen na enige tijd ''ik heb het kind nu wel gezien, haal het maar weer weg''. Dat kan niet, net zo min als wij bij Hoogovens op dit moment kunnen zeggen dat we British Steel nu hebben gewogen en te licht hebben bevonden.'

De bestuurder kan zich de frustraties in IJmuiden niettemin enigszins voorstellen. Maar volgens hem moet een ieder zich niet blindstaren op de resultaten.

De ondernemingsraad en vakbonden in Nederland vrezen dat het kip met de gouden eieren wordt geslacht?

'Ten onrechte. Iedereen bij Corus beseft dat IJmuiden onze beste locatie is. In de afgelopen negen maanden is 60 procent van al onze nieuwe investeringen in IJmuiden gedaan. En je kan toch niet zeggen dat Hoogovens 60 procent van de totale Corus-activiteiten vormt.'

Uw Britse collega in de raad van bestuur John Bryant noemde IJmuiden - potentieel - de beste staalfabriek van Europa. Bedoelt hij daarmee dat IJmuiden zijn potenties nog niet voldoende benut?

'Als je zegt dat iemand de beste is, dan heeft hij de neiging lui te worden. Daarom noemde Bryant IJmuiden misschien potentieel de beste. Maar ook bij Hoogovens is er natuurlijk iets te verbeteren. Het zou goed zijn als de Nederlanders hun eigen tuin wieden voordat ze naar anderen wijzen.'

Vindt u dat er in IJmuiden te veel wordt geklaagd?

'Ik vind dat de mensen in IJmuiden trots moeten zijn op hun fabriek. Ze zijn winners, maar ze beseffen dat nog niet. We proberen nu een structuur te bedenken waardoor ze die trots ook een beetje vorm kan krijgen. Ik begrijp dat het voor sommigen moeilijk is. De ondernemingsraad in IJmuiden was altijd het primaire inspraakorgaan. Het was een kleine kom, maar zij waren de grootste vis. Nu is die positie niet meer zo.'

Zijn de fabrieken van British Steel achteraf minder efficiënt dan u vantevoren heeft gedacht?

'Er zijn mee- en tegenvallers geweest. Ook in Nederland.'

De hoge koers van het pond is dus de enige oorzaak van het grote verlies?

'Dat is de grote tegenslag die wij niet hebben kunnen voorzien. Het pond sterling is nu 3,25 D-mark waard, terwijl een koers van 2,70 D-mark volgens iedereen reëel is. Als de reëele koers had gegolden, hadden we nu 500 miljoen pond (bijna twee miljard gulden) meer verdiend. Dat betekent dat we winstgevend zouden zijn.'

Als opvolger voor het terugtredende Nederlandse bestuurslid Aad van der Velden is de Brit Tony Pedder benoemd als eindverantwoordelijke voor de 'platte producten'. In IJmuiden wordt gevreesd dat die Hoogovens er een beetje bij gaat doen?

'Dat is onzin. Hij zal zich voor 120 procent op Hoogovens concentreren.'

Maar was het psychologisch niet beter geweest om een Nederlander op die post te benoemen?

'Tony Pedder is zeer ervaren op het gebied van platte producten. Hij was gewoon de beste man voor die post.'

U heeft geen spijt van de fusie?

'Absoluut niet. Alle argumenten voor de fusie met British Steel gelden nog steeds. Ze zijn eerder sterker geworden. Onze afnemers in de auto-industrie en verpakkingsindustrie fuseren ook door. De staalindustrie is eigenlijk nog te veel versnipperd. De grootste staalfabrikant ter wereld heeft nog geen marktaandeel van 4 procent.'

Meer over