Geen peil te trekken op getallen uit Mexico

In Mexico overlijden doorgaans al veel mensen aan gewone griep. Hoe betrouwbaar zijn de getallen die nu door het land worden genoemd?

Misschien zijn veel slachtoffers in Mexico toe te schrijven aan gewone seizoensgriep, oppert Jim van Steenbergen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) in Bilthoven. In Nederland overlijden jaarlijks een kleine duizend mensen aan het seizoensvirus. In Mexico, met acht maal zo veel inwoners, zullen dat jaarlijks vijf- tot zesduizend doden zijn. ‘In enkele weken tijd vallen daar dus normaal al enkele honderden griepdoden.’

Van Steenbergen: ‘Er is geen touw vast te knopen aan de getallen die uit Mexico komen. Ik vermoed dat veel gevallen die nu worden gemeld in Mexico, geen besmettingen zijn met de bewuste virulente stam. Het zijn vermoedelijk infecties met het gewone seizoensvirus. Van die veertig besmette mensen in de VS weten we alles, van die in Mexico bijna niets. Er zijn tot nu toe van officiële Mexicaanse zijde maar twintig besmettingen gemeld met de varkensvirusstam.’

In Mexico melden de officiële instanties tot gisteravond 152 doden die gerelateerd zouden zijn aan de nieuwe varkensgriepstam, terwijl nog eens bijna 1.700 mensen geïnfecteerd zouden zijn. In de VS zijn tot nu toe veertig mensen besmet geraakt zonder ernstige klinische verschijnselen. Ook uit andere landen worden geen sterfgevallen gemeld. In Nederland hebben zich de afgelopen dagen zes Mexico-reizigers bij de LCI gemeld. Bij hen is niets gevonden.

Over het algemeen zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid vatbaarder voor een griepvirus. Signalen uit Mexico duiden er op dat juist 20- tot 40-jarigen zijn getroffen. Een heldere verklaring daarvoor is er niet, zegt Van Steenbergen. ‘Bij de Spaanse griep in 1918 was diezelfde leeftijdsgroep ook het kwetsbaarst. Misschien hebben ouderen langer, van kindsbeen af, weerstand opgebouwd tegen nieuwe virussen.’

Enkele Europese landen hebben hun grenzen gesloten voor varkensvlees uit de VS. Varkensvlees kan echter gewoon worden gegeten, de virusstam is niet in varkens aangetoond.

Bovendien loopt de besmettingsroute niet via voeding, maar via proesten en niezen, waardoor virusdeeltjes in de vorm van een aerosol de wereld in worden geslingerd. Griepvirusdeeltjes hechten zich in de bovenste luchtwegen. Bovendien overleven de virusdeeltjes 70 graden Celsius niet. De baktemperatuur ligt veel hoger.

Meer over