Geen jonge Amerikanen in Het Witte Huis

Engels is de voertaal tijdens internationale bridgetoernooien. De White House Junior Internationals 2012 (25 t/m 30 maart) vormt geen uitzondering. Aan tafel is Engelstalige communicatie tussen twee partners verplicht. De tegenpartij kan meeluisteren, begrijpen en daarbij genieten van tweespalt. Emotie, opwinding en ergernis veroorzaken maar al te vaak dat twee jonge bridgers elkaar in de moedertaal ruw kunnen bejegenen.

Zo ook in Het Witte Huis in Amsterdam, waar je regelmatig een waterval van Slavische, Scandinavische, Duitse of zangerige Schotse klanken hoorde. De 23 jonge teams uit zeventien Europese landen (de VS, Canada, Japan en Venezuela die vorig jaar acte de présence gaven, zagen vanwege onvoldoende budget af van de trip naar Nederland) stortten zich vanaf maandag vol overgave in de driedaagse Swiss.

Het eerste doel was een plaats in de topvier die toegang gaf tot de halve finale. Vrijdag ging het in de eindstrijd om de felbegeerde Carrousel Cup. Spektakel, soms veroorzaakt door onbezonnenheid of onbekendheid met de materie, is er voortdurend.

In diagram 1 wisten Aarnout Helmich-Gerbrand Hop (met het Nederlandse juniorenteam bij het te perse gaan van deze rubriek 98 procent zeker van de halve finale) wel raad met de impertinentie van een tegenstander die zich duidelijk onder invloed van de kwetsbaarheid in een onzinnig avontuur stortte.

Zie diagram 1

westnoordoostzuid

-pas1¿1¿

2¿3¿4¿4¿

dblpaspaspas

Een fantasierijk 1¿-volgbod, een alles-of-niets preëmptieve sprong naar 3¿ en een (niet tegen wel) gulzig 4¿-redbod tegen 4¿.

West deed het slim door na 1¿ te verhogen naar 2¿ en geen 1SA te bieden dat zuid zeker van verder bieden zou afschrikken.

West kwam tegen 4¿ gedoubleerd uit met harten voor ¿H in oost die ¿A deblokkeerde, een kaart die de kibitzer achter west verraste, want hoe kon zuid slechts vier schoppen hebben? Oost speelde klaveren in, ¿V en ¿H in west. als deze ¿H en schoppen speelt, blijft de leider mogelijk tot drie troefslagen (¿VB en een hartenintroever) en twee klaverenslagen blijft beperkt. Nu ging 4¿ vier down: -800. Dat was niet rampzalig als 4¿ was geboden en gemaakt (620). Op de andere tafel daarentegen volgde zuid na 1¿ met 1SA waarna oost-west in 2¿ afstopten en de leider snel claimde voor negen slagen. Tien slagen in 4¿ is overigens geen gemakkelijke opgave als je niet weet dat ¿H sec in zuid zit.

In diagram 2 boden de Nederlandse junioren Joris van Lankveld en Berend van den Bos gecontroleerd een uitstekend slem.

Zie diagram 2

westnoordoostzuid

--pas1¿

3¿4¿dbl4SA

pas5¿pas6¿

paspaspas-

Enigszins op het verkeerde been gezet door het uitkomstdoublet van oost, kwam west tegen 6¿ uit met ¿A. Dit maakte het afspel er wel makkelijker op. De leider won de nagespeelde ruiten met ¿A. ¿A, ¿H en een harten met ¿7 getroefd. Naar ¿H overgestoken en de laatste harten van zuid met ¿V getroefd. Een ruiten zorgvuldig met ¿A getroefd en met ¿B de twee uitstaande troeven getrokken.

De uitkomst met ¿7 zou het afspel moeilijker maken. Met zorgvuldig afspel slaagt de leider: ¿A in de dummy en direct een ruiten getroefd met ¿A. Met ¿H van slag naar ¿A in west die harten vervolgt voor ¿H in zuid. Een klaveren getroefd in de dummy en een ruiten met ¿H getroefd. ¿B en een kleine schoppen naar ¿V. Een derde keer ruiten getroefd; ¿A blijft de noodzakelijke en kostbare entree voor de drie vrije ruitenslagen in de dummy.

undefined

Meer over