Geen idee wat schoolagent Rob hier doet

Het Candea College is niet onveilig. Toch is er naar Amerikaanse voorbeeld alvast een schoolagent aangesteld. Je weet maar nooit, want het Gelderse Duiven groeit snel....

Van onze verslaggeefster Annieke Kranenberg

Toch heeft Wesley geen idee wat Rob - 'ik mag Rob zeggen, als ik maar niet Ro-hob door de aula schreeuw' - op de brede scholengemeenschap met 2400 leerlingen uitvoert. 'Er is hier toch helemaal geen criminaliteit?'

Een onveilige school is het Gelderse Candea College inderdaad nooit geweest, zegt Pieter Meulendijks, sectordirecteur onderbouw. Dát was ook niet de reden om ruim twee jaar geleden in te stemmen met het plan van de politie Gelderland-Midden, die tijdens een werkbezoek in Amerika kennis maakte met de schoolagent.

Duiven en de aangrenzende gemeente Westervoort zijn groeikernen, legt Meulendijks uit. Binnen tien jaar is het dorp Duiven met tienduizend inwoners uitgegroeid tot een forensengemeente met 26 duizend inwoners. 'We willen niet achteraf moeten vaststellen dat we risicogedrag van jongeren niet op tijd hebben gesignaleerd.'

Bovendien bleek het Candea College uitermate geschikt voor het 'project schoolagent', vindt Meulendijks. Bijna alle jongeren uit Duiven en Westervoort zitten op deze school. Dus als er sprake is van jeugdcriminaliteit, is de kans groot dat deze leerlingen er meer van weten. Rob Verhoef: 'De school is een gemeenschap waarin ik als wijkagent opereer.'

In september 2001 nam de schoolagent voor vier dagen per week zijn intrek in het gebouw van de brugklassers, omdat die nog beïnvloedbaar zijn. Aanvankelijk stuitte het experiment op scepsis. SP en GroenLinks stelden onmiddellijk Kamervragen. Uit welk 'potje' wordt de schoolagent gefinancierd? (Door gemeente en politie). Doet de schoolagent niet het werk dat de congiërge moet doen? (In een protocol is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke taken.) En in de gemeentepolitiek werd gesoebat over het dienstpistool (dat ligt meestal in een kluis op kantoor).

Na een proeftijd van twee jaar is Verhoef ingeburgerd geraakt - als hij door de gang wandelt, klinkt het overal 'hoi'. Strafbare feiten worden sneller opgespoord en de afhandeling van processen-verbaal duurt korter. 'Dat is winst', zegt Verhoef. 'Een jongere snapt niet dat hij wordt bestraft voor iets wat hij een jaar geleden heeft gedaan.'

Het project wordt hoogstwaarschijnlijk voortgezet, want uit een evalutie van vorige week blijkt dat de criminaliteit binnen en buiten school is afgenomen. Zo behandelde Verhoef bijna tweehonderd aangiften, verhoorde hij 219 jongeren en schreef hij het afgelopen jaar 118 bekeuringen uit.

Bij de plaatselijke discoavonden wordt nauwelijks meer geknokt en binnen de school worden minder mobieltjes gestolen en fietsen vernield. Ook dankzij de scholieren zelf, zegt Verhoef. Zij melden zich steeds vaker met 'nieuwtjes'. 'Natuurlijk wil niet iedereen klikken. Ze kijken allemaal naar Amerikaanse politieseries en zijn bang voor wraak.'

Anderen vinden het spannend om met de schoolagent te praten. Op de gang schiet een lange jongen Verhoef aan. 'Heeft u het al gehoord van de begraafplaats?' Ja, hij weet er van. Woensdagochtend bezochten twee leerlingen de begraafplaats vanwege een onlangs overleden opa. Zij troffen er een man aan die zich had opgehangen. Via Verhoef was een docente snel ter plekke. 'De lijnen zijn korter geworden.'

Even later regelt de schoolagent een collega voor een jongen wiens gestolen scooter plotseling in Duiven is opgedoken en neemt hij contact op met de leerplichtambtenaar, omdat hij zich zorgen maakt over een meisje dat hij een tijdje niet op school heeft gezien.

Hoeveel leerlingen hij heeft behoed voor een criminele carrière weet Verhoef niet, maar jongens als de 14-jarige Wesley genieten zijn speciale aandacht omdat hij plotseling met een groepje optrok dat rottigheid uithaalde.

Wesley: 'Ik zie Rob vaak zat, maar ik word niet in de gaten gehouden ofzo.'

Meer over