Geen haar

De Gids bestaat al sinds 1837 en is een van de eerbiedwaardigste tijdschriften van Nederland. De lezers behoren tot de elite, en de auteurs zo mogelijk nog meer.


Minder bekend is dat het tegenwoordig acht keer per jaar verschijnende tijdschrift vanouds veel aandacht heeft voor exacte wetenschap. In de redactie hebben vaak toonaangevende bètawetenschappers gezeten, zoals Philips NatLab-directeur H.G. Casimir of wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis.


De Gids is een cultureel en filosofisch getinte uitgave, en daarom tref je wetenschap er aan in de ambiance van poëzie en beeldende kunst. De uitvoerige beschouwingen vergen van de lezer de nodige inspanning, maar de beloning is dat hij kennis neemt van waarschijnlijk de allerbeste verhandelingen in het Nederlands taalgebied.


Ongeveer eens per jaar komt De Gids met een speciale aflevering over een bètawetenschappelijk onderwerp. Het laatste nummer van 2010 is gewijd aan het zwarte gat - zo mogelijk het meest tot de verbeelding sprekende onderwerp uit de van zichzelf toch al behoorlijk poëtische sterrenkunde. De crème de la crème van de Nederlandse astronomie en natuurkunde (en de in 2008 overleden Amerikaan John Archibald Wheeler, die de term 'zwart gat' muntte) zet er zijn beste beentje voor in betrekkelijk tijdloze verhalen over dit exotische vakgebied: Vincent Icke, Ed P.J. van den Heuvel, Gerard 't Hooft en anderen. Het beste stuk is van snaartheoreticus Herman Verlinde.


De wetenschappers zijn in gezelschap van de vaandeldragers van de Nederlandse poëzie: dichters als Nachoem M. Wijnberg, Anne Vegter, Rogi Wieg en Leo Vroman. Kunstenares Voebe de Gruyter liet zich voor haar bijdrage inspireren door Wheelers intrigerende stelling: 'zwarte gaten hebben geen haar'. Het combineren van verhalen over wetenschap met poëzie is overigens vooral een kwestie van goede bedoelingen.


Voor wie weer eens wil ondergaan dat wetenschap ook een culturele verworvenheid is.Meer over