'Geen club gefrustreerde LPF'ers'

Op de kandidatenlijst van Geert Wilders staan geen gefrustreerde LPF'ers, maar keurige, gepassioneerde mensen. Reden voor de oprichter van de conservatieve Edmund Burke Stichting zich aan te sluiten....

Bart Jan Spruyt heeft lang geaarzeld, maar met ingang van deze week isde oprichter van de conservatieve Edmund Burke Stichting officieel voltijds in dienst getreden van het onafhankelijke Tweede-Kamerlid Geert Wilders.Hij zal onder meer de bouwstenen leveren voor diens verkiezingsprogrammaen meewerken aan de inhoudelijke training van de kandidaten voor dekieslijst.

U was al langer adviseur van Wilders, maar deinsde nog terug voor eenechte carrière in de politiek. Waarom nu wel?

'Ik wilde eerst zeker weten dat ik me kan vinden in de boodschap vanWilders. Ook wilde ik zien wat voor mensen er op de beweging zoudenafkomen. Ik ben te gast geweest op de eerste bijeenkomsten van de doorWilders geselecteerde kandidaten. Dat zijn er al tientallen.

'Daar werd ik blij van. Het waren niet de gefrustreerde LPF'ers, voorwie ik vreesde, maar mensen die echt wat in hun mars hebben: van rechtseCDA'ers en Bolkestein-liberalen tot personen uit de hoek van deChristenUnie. Dit wordt een goede, hechte club van serieuze, beschaafdemensen met passie voor de publieke zaak. Dat heeft mij uiteindelijk hetduwtje gegeven om te kiezen voor de politiek.'

U schrijft onder meer het verkiezingsprogramma. Wat wordt het voorpartij?

'Een brede volkspartij van realistisch denkende mensen. Een partij meteen positieve boodschap, met veel nadruk op de waarden van deonvervreemdbare, westerse beschaving -waarden die via onderwijs enopvoeding veel sterker moeten worden overgebracht. Dat is de afgelopendecennia schromelijk verwaarloosd en dat is een van de oorzaken van hetonbehagen en de onvrede die veel mensen in dit land voelen.'

Een anti-islampartij?

Nee, het is een partij die ook moslims perspectief geeft omdat weduidelijk zullen laten zien dat die liberale maatschappij veel perspectiefen kansen biedt voor iedereen die bereid is ze te grijpen.'

Wilt u zelf op de lijst?

'Laat ik het zo zeggen: als ik hiermee klaar ben en ze vragen me voorde lijst, dan zeg ik geen nee.'

U beschouwt uzelf vanaf nu als politicus?

'Ja, het tijdperk van de denktank is afgesloten. Het was een mooie tijd,maar het was te theoretisch, te ver van de plek waar de echte beslissingenvallen. Hier kan ik werken aan praktische politiek.'

Dat betekent wel wat. Wilders wordt nog altijd dag en nacht bewaakt. Uheeft een gezin...

'Ik ben me volkomen bewust van de mogelijke gevolgen. Ik houd overalrekening mee, maar bij mijzelf en mijn directe omgeving bestaat deovertuiging dat we niet moeten wegkruipen. Uit deze stap spreekt mijnloyaliteit aan Geert.

'Daarbij heeft Geert vorig jaar van de premier en de minister vanJustitie de verzekering gekregen dat veiligheidsomstandigheden op geenenkele wijze de vorming van zijn partij in de weg mogen staan. Ik vertrouwerop dat zij mij niet in de kou laten staan, mocht het nodig zijn.'

Meer over