Geen afpersing, maar ‘Turks temperament’

Willem Holleeder kon deze week rustig achterover leunen in de rechtszaal. Terwijl hij fluisterend grapjes maakte met zijn advocaat, verklaarde iedereen die moest opdraven dat hij niets te maken heeft met afpersing....

Een van zijn veronderstelde slachtoffers, John Wijsmuller (63), zei dat hem niets is overkomen. Het OM denkt dat hij zwijgt uit angst voor represailles van Holleeder en diens handlangers. Maar volgens Wijsmuller is dat een misverstand, dat is ontstaan doordat justitie niets begrijpt van de vastgoedwereld.

Wijsmuller, wiens naam eerder opdook in drugsonderzoeken, wordt sowieso verkeerd begrepen. Hij is een nobel mens, zo hield hij de rechtbank voor. Nadat hij ruim 1,5 miljoen euro verlies had gemaakt op een project en een investeerder was overleden, meldde hij zich niet bij de erfgenamen om een flink bedrag terug te eisen.

Toen een rechter liet blijken dit vreemd te vinden, reageerde Wijsmuller geprikkeld. ‘Wat wilt u dan? Dat ik een weduwe met drie adoptiekinderen het leven zuur maak?’

En de villa die hij bijna voor niets overdroeg aan een man die hij naar eigen zeggen niet kende? Die was volgens de vastgoedman eigenlijk voor een goede vriend (Senol T.), die hem moest beschermen tegen de boze mede-eigenaar. T. verwees Wijsmuller echter door naar een kennis. Daar ging hij mee akkoord, want in de vastgoedwereld werk je op basis van vertrouwen, zo betoogde hij.

Volgens het OM waren deze transacties in werkelijkheid betalingen aan afpersers. De handelingen van Wijsmuller waren bedoeld om dit te verhullen. Dat is ook de mening van een expert, die de transacties ‘onzakelijk’ noemt.

Het OM probeerde de verdenking te onderbouwen met afgeluisterde telefoongesprekken uit 1998. Daarin speelde de ‘vriend’ van de vastgoedman, Senol T., een hoofdrol. T. vertelde een freefighter dat hij de Wijsmuller (‘die kankerhond’) had geslagen. ‘Gewoon klets, klets. Hij had er rode wangen van.’ Bij nacht en ontij nam T. contact op met de vastgoedhandelaar, die hij intimiderend toesprak.

De vastgoedhandelaar vond dat naar eigen zeggen niet erg en sprak in de rechtszaal van ‘Turks temperament’. T. was volgens hem een bevriende tussenpersoon, met wie hij sprak over vastgoed. Details kon hij zich niet herinneren. ‘Het is allemaal zo lang geleden.’

In de loop van de dag begon Wijsmuller te zweten en zijn gezicht werd steeds roder. Tot drie keer toe wezen de rechters hem erop dat hij onder ede stond. Een aanklacht wegens meineed hing in de lucht. Maar de vastgoedman zwichtte niet en de rechtbank en het OM lieten het erbij zitten.

Op de publieke tribune overheerste de gedachte dat Wijsmuller iets verzweeg. Maar wat? Het is ook mogelijk dat hij zich bezighield met criminele activiteiten als witwassen en hasjhandel en dat hij die wil verbergen. Justitie deed al eens een inval in zijn kantoor, maar tot een veroordeling kwam het nooit.

Holleeder keek tevreden toe. De komende weken krijgt hij het waarschijnlijk moeilijker, als hij zich moet verantwoorden voor de veronderstelde afpersing van de vastgoedhandelaars Kees Houtman en Willem Endstra. Beide mannen spraken met de politie voordat ze werden geliquideerd. In deze zaken lijkt meer bewijs te zijn dan in de dossiers over Wijsmuller en Rolf Friedländer.

Ondanks de ernst van de verdenkingen dreigt Holleeder uit te groeien tot een beroemdheid. Op internet biedt iemand T-shirts aan met de tekst ‘Free Willem’. De crimineel is daarop afgebeeld naar het voorbeeld van de voormalige Cubaanse revolutionair Che Guevara.

Meer over