Gedrag truckchauffeur cruciaal bij ongelukken

Ongelukken met vrachtwagens die (mede) door de truckchauffeur worden veroorzaakt, hebben negen van de tien keer te maken met het gedrag van de chauffeur.

ANP

Belangrijke oorzaken van ongevallen met vrachtwagens zijn te hard rijden, te weinig afstand houden en wisselen van rijstrook, aldus BVOM. Het bureau onderzocht 351 ongelukken met trucks die in 2006 en 2007 zijn gebeurd.

De meeste ongelukken zijn kop-staartbotsingen (44 procent). In 41 procent van de gevallen was sprake van een rijstrookwisseling en binnen de bebouwde kom gebeuren veel zogenoemde ‘dode-hoekongevallen’ (34 procent). Ongeveer een kwart van de ongelukken komt alleen door afleiding, vermoeidheid of onoplettendheid van de vrachtwagenchauffeur.

Vorig jaar vielen 115 doden door ongevallen waarbij trucks betrokken waren. Daarbij vielen buiten de vrachtauto drie keer zoveel doden als onder de truckrijders. Op de snelweg is juist de vrachtwagenchauffeur zelf extra kwetsbaar.

BVOM wil met de politie een proef gaan doen met specifieke controles op de snelweg. De al bestaande controle op bumperkleven, rij- en rusttijden en snelheid gaan gewoon door.

De brancheorganisaties TLN, EVO en KNV vinden het geschetste beeld eenzijdig. ‘In tegenstelling tot wat het BVOM beweert, is er wel degelijk sprake van een dalende trend met betrekking tot het aantal verkeersdoden en gewonden waarbij een vrachtauto betrokken is. Dit blijkt uit officiële cijfers die het ministerie van Verkeer en Waterstaat 10 juni presenteerde.’

Ze wijzen erop dat vrachtauto's zijn betrokken bij 10 procent van alle verkeersdoden in Nederland. ‘Dus in 90 procent van de gevallen is er geen vrachtwagen betrokken. Als een vrachtauto betrokken is, blijkt dat de chauffeur en de andere weggebruiker even vaak schuldig zijn.’ De brancheorgansiaties stellen verder dat ondanks het steeds drukker wordende verkeer Nederland na Malta qua verkeersveiligheid het meest veilige land in Europa is.

Vrachtwagen (ANP) Beeld Pacific Stock
Vrachtwagen (ANP)Beeld Pacific Stock
Meer over