Gedetineerden hebben honger

Steeds meer gevangenen klagen over honger. Ze krijgen niet meer iedere dag een half brood, maar om de dag.

Naast hun lunch, een magnetronmaaltijd, ontvangen ze dagelijks zes boterhammen. Dat is te weinig voor een fatsoenlijk ontbijt en diner, vinden veel gedetineerden.

Broodbrief

Onlangs heeft de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Haarlem een brief gestuurd naar minister van Justitie Hirsch Ballin waarin staat ‘dat een grens wordt overschreden als mensen die aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd, aangeven dat ze te weinig te eten krijgen’. De commissie wordt ‘overladen met klachten’ van gedetineerden met ‘honger’.

De situatie is ‘anno 2010 niet goed voorstelbaar’, staat in de brief. Maar de directie ‘geeft aan niet over de financiële middelen te beschikken om in de behoefte te voorzien.’

Ook in andere gevangenissen wordt geklaagd, stelt de Socialistische Partij. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft vragen gesteld aan Hirsch Ballin. ‘Je hoeft gedetineerden echt geen Bourgondische maaltijd voor te zetten’, zegt ze. ‘Maar we moeten niet vergeten dat deze mensen afhankelijk zijn van de overheid.’

Nieuwe leverancier

De maaltijden zijn aangepast, erkent een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). ‘We hebben een contract gesloten met een nieuwe leverancier. De DJI koopt maaltijden voortaan centraal in, dat is goedkoper. Dit wordt geleidelijk ingevoerd, in penitentiaire inrichtingen waar het contract met oude leveranciers afloopt. In Haarlem was dat op 1 juli het geval.’

‘Het kan zijn dat sommige gedetineerden nu minder eten krijgen’, zegt hij. ‘Maar gevangenen krijgen nog altijd een gebalanceerde maaltijd. Het basis voedselpakket, inclusief twee stukken fruit per dag, voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.’

Volgens de DJI is het niet nodig dat gedetineerden honger hebben. ‘We gooiden vroeger veel brood weg, dus nu kijken we kritischer naar wat nodig is. Maar als blijkt dat iemand het écht te weinig vindt, dan kan extra brood worden verstrekt.’ De praktijk is nu anders. In Haarlem hebben gedetineerden vergeefs verzocht om meer boterhammen.

Chips

In theorie is er een alternatief: in de gevangeniswinkel chips kopen, of koekjes. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, stelt Nico Epskamp van Bonjo, de belangenvereniging voor gedetineerden. ‘Eten is daar relatief duur en veel gevangenen hebben geen geld. Ze verdienen heel weinig, als ze al mogen werken. Wie zit te snakken naar meer eten, zou dat moeten krijgen. De boodschap vanuit de gevangenis is duidelijk: geef ons heden meer dagelijks brood.’

In juli sloeg de Centrale Ondernemingsraad van het gevangeniswezen alarm. Er is een groot tekort aan bewaarders, het ziekteverzuim is hoog. Mede daarom gedragen gevangenen zich agressiever tegen personeel.

‘Het beleid werkt averechts’, stelt Gesthuizen van de SP. ‘Je moet het leven in de gevangenis niet steeds zwaarder maken. Op die manier lukt het niet recidive te beperken.’

Het aantal uren dat een gedetineerde buiten zijn cel verblijft, is de afgelopen jaren fors gedaald. Veel gevangenen klagen dat ze minder gelegenheid krijgen om te telefoneren. Het wordt daardoor lastiger om te overleggen met hun advocaat.

De Haarlemse raadsman Hans Gaasbeek bevestigt dat. ‘Het wordt steeds moeilijker voorafgaand aan een zitting belangrijke zaken te bespreken met een cliënt in de gevangenis, of zelfs in het gerechtsgebouw.’

Lees hier de brief:

Discover Simple, Private Sharing at Drop.io
]]>

(Foto: Colourbox) Beeld
(Foto: Colourbox)
Meer over