NieuwsTata Steel

Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel

Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) van de provincie Noord-Holland heeft de leden van de Provinciale Staten verkeerd voorgelicht over een berg restafval van de staalfabrikant Tata Steel. De gedeputeerde die onder meer verantwoordelijk is voor natuur en milieu schreef vorige week in een brief aan de Provinciale Staten dat een omstreden afvalberg die vlakbij het dorp Wijk aan Zee ligt is ‘afgezet en afgedekt’ terwijl dit niet het geval is.

Tom Kreling en John Schoorl
Adnan Tekin met de trofee die hij won als groenste politicus van 2018. Beeld Natuurmonumenten
Adnan Tekin met de trofee die hij won als groenste politicus van 2018.Beeld Natuurmonumenten

Uit archiefstukken en navraag bij Tata Steel blijkt dat de afvalberg helemaal niet is afgedekt, anders dan met grond en natuurlijke begroeiing. Volgens het bedrijf is een afdichting niet verplicht en is uit onderzoek ook gebleken dat het ‘aanbrengen van een isolerende voorziening’ geen invloed heeft op de omgeving en de bodem.

Deze krant schreef vorige week dat de provincie jarenlang heeft toegestaan dat Tata Steel zonder vergunning een opslag met restafval uit de staalfabriek heeft aangehouden. De bewoners van Wijk aan Zee maken zich zorgen over de afvalberg die vlak bij het dorp ligt. Ze vrezen dat er risico’s zijn voor hun gezondheid en hebben een onafhankelijk onderzoek geëist.

In 1995 constateerde het ministerie van Vrom juist dat door het ontbreken van een ‘onderafdichting’ eventuele bodemverontreiniging ‘niet ondenkbaar was’. Het ministerie stelde toen dat ‘het niet gewenst is dat het slik nog tientallen jaren op de huidige wijze wordt opgeslagen’. Sindsdien is er niets meer met de opslag gebeurd.

Waarschuwing

De provincie nam in 2007 in de vergunning voor Tata op dat de berg binnen drie jaar opgeruimd moest zijn of dat het bedrijf een nieuwe vergunning zou aanvragen om er een stortplaats van te maken. In 2010 kreeg Tata Steel een waarschuwing en werd gedreigd met een dwangsom omdat de berg nog niet was opgeruimd.

Maar vervolgens gebeurde er niets en in 2014 kreeg het bedrijf plotseling een brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – de instantie die handhaaft en toezicht houdt namens de provincie Noord-Holland – dat het afval gewoon kon blijven liggen en dat daar ook geen speciale vergunning meer voor nodig was.

De heuvel in Wijk aan Zee die eruit ziet als een duin,  is een berg restafval van Tata Steel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
De heuvel in Wijk aan Zee die eruit ziet als een duin, is een berg restafval van Tata Steel.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In een reactie op de publicatie van de Volkskrant schreef de verantwoordelijke gedeputeerde Tekin – recent nog verkozen tot de groenste politicus van Nederland – dat achteraf was gebleken dat het bedrijf geen nieuwe vergunning nodig had voor de berg restafval omdat het onder een andere wet viel en later zelfs bleek dat er überhaupt geen vergunning nodig was. In de periode 2010-2014 was er bovendien overleg geweest of het zogeheten oxykalkslik nog gerecycled kon worden. ‘In 2014 was duidelijk dat hergebruik niet mogelijk was en het blijven liggen van het materiaal geen risico bleek voor de leefomgeving. Daarom heeft de brief uit 2010 niet geleid tot daadwerkelijke handhaving.’ Ook schrijft Tekin dus ten onrechte dat het oxykalkslik depot is ‘afgezet en afgedekt’.

‘Geen risico’

Tekin bevestigt via nu zijn woordvoerder opeens dat het depot toch niet is afgedekt. Dat heeft volgens hem ook een reden, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat ‘het aanvullende treffen van bodembeschermende voorzieningen op het depot milieutechnisch geen meerwaarde heeft’. Volgens Tekin vormt daarom de opslag ‘geen milieuhygiënisch risico’. Wel is er een omheining en een slagboom bij de afvalberg.

Waarom hij dan eerst in een brief aan de Provinciale Staten liet weten dat het was afgedekt, zegt hij niet. De bovenkant en zijkanten van de gifbelt zouden volgens een ander door Tekin geciteerd rapport wel ‘formeel moeten worden voorzien van ‘een isolerende voorziening’, maar ‘de korst’ van de afvalberg en ‘ de slechte doorlaatbaarheid’ van het materiaal kan ook worden vergeleken met een ‘isolerende voorziening’.

Tata Steel laat weten dat rond de berg een ‘monitoringsnetwerk’ is geïnstalleerd en elk jaar monsters worden genomen van het grondwater. ‘Deze monsters vertonen de normale achtergrondwaarden dus er is geen reden tot zorg. Bovendien ligt er een zandlaag op en is de opslag begroeid zodat er geen verwaaiing kan plaatsvinden.’

Meer over