GEACHTE REDACTIE

De kop 'Onderzoek naar doodschieten ongewapende autodief' (de Volkskrant, 6 oktober) is tendentieus. De dief was wel gewapend, hij had namelijk een auto....

Autodief

De politie krijgt tegenwoordig veel te veel kritiek. Zij moet haar taak onder zeer moeilijke omstandigheden uitvoeren. Zij moet zich aan zoveel regels houden die in jaren vergaderen zijn vastgesteld en die zij in een onderdeel van een seconde moet toepassen. Daarbij worden onvermijdelijk inschattingsfouten gemaakt.

Ik krijg langzamerhand de indruk dat agenten met geboeide handen de straat op worden gestuurd om de wet te handhaven.

AMSTELVEEN C. de Bruijn

Brancusi

Gerry van der List heeft nooit van Brancusi gehoord. Een eerlijke bekentenis in het staartje van zijn column over 'Liberale kunst' (Forum, 27 september), maar zo'n gebrek aan kennis van de 20ste-eeuwse beeldende kunst maakt wel wantrouwig wat betreft zijn inzichten omtrent de maatschappelijke implicaties van kunstsubsidies.

Van der List zet grote vraagtekens bij de mening van de liberale fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Frits Bolkestein, dat kunst wel degelijk ook een regeringszaak is, al dacht Thorbecke daar in zijn tijd en omstandigheden heel anders over.

Het is dan ook totaal niet aan de orde om steeds maar weer Thorbecke van stal te halen zoals Van der List in zijn bijdrage meent te moeten doen. En ook hij komt weer aan met het afgezaagde verhaal dat slechts een klein deel van de samenleving - in zijn termen natuurlijk weer als 'elitair' bestempeld - van kunstsubsidies zou profiteren.

Ik weet niet waarom Van der List dat onzinnige vooroordeel nog meent te kunnen gebruiken, maar niet op grond van enig inzicht omtrent de realiteit van de cultuur in onze samenleving. Als we het aan Van der List en het vraag- en aanbod-beginsel zouden overlaten, dan zitten we in dit land binnen de kortste keren zonder orkesten, theater-gezelschappen en opera's, maar ook zonder de daarvoor benodigde voedingsbodem van culturele opleidingsinstituties: toneelscholen, conservatoria of de filmacademie.

Dan houd je alleen dubieuze spektakelmusicals van Endemol over, zonder ook maar één maat authentieke muziek.

SON Ferd Op de Coul

Dading

'Liever dading dan strafrecht' (Forum, 29 september). Zou dit een goed middel zijn om de rechtsgelijkheid in Nederland te bevorderen? Ik denk het niet. Stel: een bankdirecteur rijdt een vrouw aan, die hierdoor blijvend invalide raakt. Is het niet veel handiger voor die bankdirecteur om in de marge van het Nederlands strafrechtsysteem iets te 'ritselen' met deze mevrouw? In de hoop dat hij dan geen strafblad krijgt?

Een kansarme jongere die dezelfde fout begaat, zie ik nog niet tot een overeenkomst komen. Twee verschillende straffen voor hetzelfde vergrijp, het lijkt me wat raar.

DEN HAAG

Patrick van der Voort

Schiphol

De Volkskrant meldde op 27 september prominent op de voorpagina 'D66: Schiphol moet groeien tot 60 miljoen passagiers'. Is dat zo?

Er móet van ons niets. Ook 60 miljoen passagiers moeten niet. Wellicht is dat mogelijk binnen de door ons vastgehouden milieugrenzen als er een wonderbaarlijke ontwikkeling zou plaatsvinden in vliegtuigtechnologie, in het baangebruik en in een herstructurering van het banenstelsel op Schiphol.

Maar ook dan zouden zoveel passagiers tot enorme problemen leiden op het wegenstelsel rond Schiphol. Die 60 miljoen wordt ook niet genoemd in onze ontwerptekst. Wel juist is dat we de grens van 44 miljoen hebben losgelaten omdat nu blijkt dat die grens niet reëel is geweest: reeds bij 27 miljoen passagiers schiet Schiphol klaarblijkelijk door zijn milieugrenzen heen. Een nieuwe grens van 60 miljoen invoeren zou erg dom zijn.

LELYSTAD Michel van Hulten

voorz. D66 Progr.Comm.

Bedroefd

Ik ben 'zu Tode betrübt', als 'zum Toten betrübt' met 'zum Tode betrübt' (H. van Tilborg, U-pagina 4 oktober) verbeterd wordt.

AMSTERDAM Sebastian Ohm

Meer over