GEACHTE REDACTIE

Het is pijnlijk te constateren dat iedere keer wanneer de segregatie in het onderwijs ter sprake wordt gebracht (de Volkskrant, 17 mei) één sleutelfactor onuitgesproken blijft....

Onderwijsvrijheid

Door het opwerpen van financiële drempels - zogenaamd 'vrijwillige' ouderbijdragen, oplopend tot 800 gulden of meer per kind per jaar - en met behulp van levensbeschouwelijke criteria worden scholen feitelijk in staat gesteld een selectiebeleid te realiseren. Terwijl ze toch voor 100 procent uit belastinggeld worden gefinancierd. En zo treffen we in 'zwarte' woonwijken scholen aan die vrijwel geheel 'wit' zijn - en dat zijn zonder uitzondering bijzondere scholen.

Het mag toch wel bijzonder hypocriet heten, dat politici van links tot rechts de ogen sluiten voor de minder mooie gevolgen van de veel bezongen vrijheid van onderwijs. Hypocriet, want dezelfde politici staan heftig te knikken wanneer het gaat om de noodzakelijke bereidheid van minderheidsgroepen om te integreren.

PINGJUMFrank van Vree

Brinkman

Het ridicule conflict rond de Rotterdamse korpschef Brinkman heeft grotere gevolgen dan veel kranten schrijven. Het is zeer schadelijk voor het imago en het functioneren van de politie als geheel en de individuele politie-agent afzonderlijk.

Onze nationale veiligheidstroepen zijn niet eens in staat een crisis in eigen huis te managen, denkt de kritische burger. Als de politie interne conflicten niet snel en effectief kan beslechten, waarom dan wel die op straat?

Het is helaas de agent op straat die de rekening krijgt gepresenteerd. De verantwoordelijke bestuurders en politici sluiten zich op in hun comfortabele werkkamers, wanhopig op zoek naar zwarte pieten.

UTRECHTMarc van Bakel

CDA-vernieuwing

Met vertraging las ik uw editie van Servaasdag, 13 mei. Verrassend was te lezen dat 'voormalig VN-diplomaat T. Bovens' kandidaat zou staan voor de nieuwe CDA-fractie.

Gelukkig is de CDA-kring groot en telt ze vele leden met deskundige achtergronden. Helaas is er sprake van een naamsverwarring. Theo van Boven woont en werkt te Maastricht (Universiteit) en was voorheen voorzitter mensenrechtencomité van de VN. Ondergetekende Theo Bovens, woont en werkt te Maastricht, wás werkzaam aan diezelfde universiteit, en is nu wethouder Sociaal-Economische Zaken.

Ik ondersteun gaarne de kandidatenlijst, doch leg mijn prioriteit bij het meebesturen van Maastricht. Rest ons Theo van Boven nog eens zover te krijgen.

MAASTRICHTTheo Bovens

Europaforum

In 'Groep tegenstanders van Europese integratie valt ruziënd uit elkaar' (de Volkskrant, 17 mei) wordt beweerd dat ondergetekende met een door de Rotterdamse econoom Klamer geschreven Europa-Manifest aan de haal zou zijn gegaan. Als de verslaggever mij had gebeld, had ik hem uit de droom kunnen helpen.

Wat is er gebeurd? Over het door prof. Degenkamp en mij in Nieuwspoort gepresenteerde Manifest is op 29 april met Klamer overeenstemming bereikt. Het was een tekst waar door meer auteurs aan was gewerkt, onder wie Klamer en ondergetekende.

Na een week werven waren er vijfentwintig vooraanstaande ondertekenaars. Een prima resultaat. Maar te elfder ure, op 11 mei, riep Klamer ineens dat de tekst moest worden veranderd om nog enkele potentiële deelnemers over de streep te trekken.

Een heilloze gedachte, want velen die al getekend hadden, zouden zich dan ongelukkig voelen. Zij hadden op adhesiebasis getekend, zonder invloed uit te oefenen op de tekst. Dan is het toch niet gepast achteraf aan sommige potentiële deelnemers wél inspraak over de tekst te geven?

Door deze geschiedenis zijn een paar mensen afgehaakt. Dat is jammer. Een twintigtal deelnemers wil echter dat het Kritisch Europa Forum voor Democratie gewoon doorgaat met zijn taak: het stimuleren van kritisch en onafhankelijk onderzoek ten behoeve van de openbare meningsvorming inzake 'Europa'.

AMSTERDAM

A.H.J.W. van Schijndel

Meer over