Geachte redactie

‘Gereformeerde softwareondernemer Jan Baan schikt’, stond op de economiepagina van 20 december. Een stukje verder: ‘zij eisen geld van de streng gereformeerde Puttense ondenemer.’..

Arie DondersZwolleJ. van VeldhuizenHoutenL. van der HagenSint Oedenrode.Nico Gielen en Amsterdam

Gereformeerd
In het artikel kon ik geen enkel verband vinden tussen de geloofsovertuiging en het onderwerp. Of het zou moeten gaan om de bevestiging van het vooroordeel dat je door gereformeerden en motregen altijd wordt bedonderd. Als dat het is, lees ik in de toekomst graag bij elk artikel welke religie iemand aanhangt of juist niet.

Gereformeerd
Ook de seksuele geaardheid kan niet achterblijven. Kan de boulevardpers meteen naar huis.

Steenrijk
De veertien jaren dat we met pensioen zijn, hebben we vooral de laatste jaren ons inkomen met de snelheid van een vallende ster zien dalen door de invoering van de euro, bevriezing van de AOW en pensioen, invoering van de ziektekostenverzekering en de geldontwaarding.

Steenrijk
Het is dan ook verheugend te horen dat het ministerie van Sociale Zaken een rapport naar de Tweede Kamer stuurt, waaruit blijkt dat wij 65-plussers steenrijk zijn (Voorpagina, 19 december). Ons huis is astronomisch in prijs gestegen. Daar hadden wij even geen erg in! Vandaag stond dan ook een tussenmuur op het menu. Morgen gaan we met de voordeur naar de bakker voor brood.

Meisjes
In de Volkskrant stond een artikel over meisjes die in India worden gedood omdat ze meisjes zijn (Buitenland, 15 december).

Meisjes
Het artikel eindigt met de zinnen: ‘Minder meisjes betekent minder bruiden. Zo moesten in Harayana vier broers al met één en hetzelfde meisje trouwen.’ Dat zal zeker kloppen en is heel triest voor die mannen.

Meisjes
Ik had het stuitender en sluitender gevonden als u had geschreven: ‘Zo moest in Harayana één meisje al met vier broers trouwen.’ Meisjes zijn in die laatste omschrijving – een aantal jaar na de geboorte – toch weer de klos.

C-factor
Er is nog maar één uitweg . Herman Wijffels premier van een CDA, PvdA en CU-kabinet. Acceptabel voor links en acceptabel voor de C-factor. Iedereen blij en snel weer over tot de orde van de dag.

Meer over