GEACHTE REDACTIE

Afgelopen zaterdag waren mijn vrouw en ik als figurant aanwezig bij de opera Aida. De reden dat wij niet voortijdig uit de 'productie' zijn gestapt is dat we de andere figuranten niet in de steek wilden laten....

Aida

De voorbereiding was zo slecht, dat niemand wist wat hij/zij tijdens de voorstelling moest doen. Werd er aan de regisseur iets gevraagd dan was het antwoord: 'Het is niet erg als er iets fout gaat, het publiek ziet het toch niet.'

Alles in de voorbereiding duidde er op dat niet het publiek centraal stond, maar het geldelijk gewin. En ja, als niemand klaagt en wel betaalt, dan is er toch wat verdiend.

ZWANENBURGErik Vermeulen

Kunst

VVD-ideoloog Van der List die zich zo graag in zijn columns over kunst uitlaat (Forum, 26 september), heeft nog nooit van de belangrijkste beeldhouwer van deze eeuw, Constantin Brancusi, gehoord. Onbegrijpelijk!

DEN HAAGHans van Westen

Roman

In zijn artikel over de Brontës (Cicero, 26 september) voert Michaël Zeeman een romanpersonage op die 'Villette' heet en die haar leven gesleten zou hebben in een van de 'desolate landhuizen' in het gebied van de Woeste Hoogten. Het 'land van Villette' ligt volgens Zeeman dan ook in Engeland.

De titel 'Villette' heeft betrekking op het stadje waar de hoofdpersoon verblijft en dat ergens in België is gesitueerd.

AMSTERDAMSuzanne Boer

School

Allochtone leerlingen moeten verspreid worden zodat zij beter Nederlands leren, vindt Z. Arslan (de Volkskrant, 27 september). De laatste achttien jaar woon en werk ik in Nederland. Ik ben nog nooit een allochtoon tegen gekomen die met alle andere allochtonen in één wijk wilde wonen of voorstander was om alle allochtone kinderen op één school te doen. Het tegenoverstelde is waar. Dat er in Nederland 'zwarte scholen en zwarte wijken' bestaan, heeft met het feit te maken dat de autochtone bewoners wegtrekken uit een wijk als er een paar allochtone gezinnen komen wonen. Hetzelfde gebeurt als er een paar allochtone kinderen in een klas komen; de Nederlandse ouders halen hun kinderen weg. Als er 'te veel' allochtone kinderen op een school zitten, betekent dit dat er 'te weinig' autochtone kinderen op die school zitten. Vervoer daarom autochtone kinderen van de witte scholen naar de kleurrijke scholen, zodat het percentage autochtone kinderen omhoog gaat.

DEN BOSCH

Z. Coskun

Leerlingen

De islamitische basisschool As-Soeffah heeft te kampen met een teruglopend aantal leerlingen door interne ruzies (de Volkskrant 25 september).

Maar de leerlingenaantallen van de As-Soeffah zijn: 1993/'94: start met 79 leerlingen; 1994/'95: 291 leerlingen; 1995/'96: 274 leerlingen (daling door sloop van de flats Geinwijk en Gerenstein); 1996/'97: 271 leerlingen; 1997/'98: 303 leerlingen (de groei zit er nog steeds in). Kinderen komen vanuit alle uithoeken van Zuidoost, Diemen en zelfs uit het stadsdeel Oost naar de As-Soeffahschool met busjes, op de fiets, door de ouders gebracht.

AMSTERDAM

Rahmat Khan Rahman

adj.-dir. As-Soeffahschool

Schiettent

Op de jaarvergaderingvan de Nederlandse Orde van Advocaten deed de minister van Justitie de uitspraak dat 'het Amerikaanse no cure no pay-systeem zal leiden tot overbelasting van de rechtspraak' (de Volkskrant, 27 september).

Schaderegresbureaus hanteren dit systeem al jaren en beoordelen iedere rechtsvraag op puur commerciële gronden. De aansprakelijkheid moet vast of zo goed als vaststaan. Zaken moeten niet gecompliceerd of bewerkelijk zijn. Op grond van die toetsing vallen vele rechtszaken af, omdat er niets aan te verdienen valt of omdat ze publicitair niet interessant zijn.

In de huidige situatie beschouwen vele advocaten rechtbanken als een soort poppenkast of schiettent waar zij voor een 'gewoon' betalende of toegevoegde cliënt best een betaald schot willen wagen. De invoering van het no cure no pay-systeem zou dus, in tegenstelling tot de woorden van de minister, tot minder werk voor de rechtspraak kunnen lijden.

UDENGeert van der Loo

Meer over