GEACHTE REDACTIE

Naar aanleiding van het concert dat Wayne Kramer afgelopen zondag in de Arena gaf, noemde recensent Alex Burghoorn MC5, Kramers voormalige band, een legende (de Volkskrant, 16 april)....

Een legende

Maar blijkbaar heeft Burghoorn die kennis alleen van horen zeggen. 'Kramer refereerde kort aan de legendarische MC5, maar speelde alleen eigen werk', schrijft hij. De mensen in de zaal die hier wèl kaas van hebben gegeten, hoorden tot hun grote vreugde dat Kramer de MC5-nummers Kick Out the Jams en Looking At You speelde.

AMSTERDAM Jerry Goossens

Filmregisseur

Mag ik u op de hoogte brengen van het feit dat Digna Sinke en Orlow Seunke de namen zijn van twee verschillende Nederlandse filmregisseurs. De Volkskrant van 18 april meldt dat ene Digna Seunke het festival van vrouwelijke regisseurs opent. Ik durf u te verzekeren dat Digna Sinke dat doet.

AMSTERDAM Digna Sinke

Richtlijn

In het artikel 'Schone Kleren?' (de Volkskrant, 16 april) suggereert J. Bosman van C & A ten onrechte dat het Eerlijk Handels Handvest van de Schone Kleren Kampagne (SKK) als tiende richtlijn heeft: het garanderen van doorbetaald menstruatieverlof aan kledingarbeidsters. Het Handvest telt zeven richtlijnen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

De SKK onderschrijft daarnaast dat producenten zich ook houden aan de specifieke arbeidswetgeving van een land. Zo hebben vrouwen in Indonesië wettelijk recht op menstruatieverlof. Producenten moeten dat verlof dan ook geven. Het is echter geen algemene richtlijn.

AMSTERDAM Yvonne Fijneman

en Henk Boon (SKK)

Schrijfmachine

Remco Camperts reminiscentie over Stanley Kubricks The Shining (de Volkskrant, 12 april) is gemodificeerd, want feitelijk onjuist.

In deze film gaat het personage Jack Torrance - gespeeld door Jack Nicholson - zich niet honderden pagina's lang te buiten aan de schrijfmachine-test ('The quick brown fox jumps over the lazy dog'), maar werkt aan een manuscript dat slechts bestaat uit de eindeloze herhaling van één zin: 'All work and no play makes Jack a dull boy.'

Ja, zo gek als een deur was hij wel: dàt had Campert goed onthouden.

NIJMEGEN M. van der Staak

Parkeertarief

Uit het bericht over de voorstellen van wethouder Bakker om de parkeertarieven in Amsterdam te verhogen (de Volkskrant, 17 april), zou men kunnen concluderen dat de verhoging van de straattarieven ook geldt voor de bewoners van de Amsterdamse binnenstad. Deze maatregel is echter bedoeld om het autogebruik door bezoekers aan de binnenstad te verminderen en heeft geen betrekking op de bewoners.

AMSTERDAM M. Nieuwenhuis

voorlichter wethouder Bakker

Boycot

Een uitstekend idee van de Fransen: een boycot van Nederlandse produkten. Het zou fijn zijn als ze begonnen met de boycot van Nederlandse drugs.

GOUDA Myra Ronner

Meer over