Geachte redactie

Zeuren

Leg het probleem van een schijnbaar scheve man-vrouwverhouding van gemeenteraadsleden niet bij de redactie van de Volkskrant (O&D, 18 februari), maar wees zelf actief. Vrouwen op een kieslijst weten zich al jaren gesteund door sekse-gemotiveerde geslachtsgenoten.

Als het dan nog niet lukt om een evenredige afspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad te krijgen, ligt het niet aan de krant, het mannenbastion, of de kiezer, maar aan het aanbod: of te weinig, of niet goed genoeg. Juist het feit dat er momenteel minder vrouwen in de gemeenteraden zitten, zou motiverend moeten werken voor vrouwen die overwegen zich kandidaat te stellen. Alleen zeuren helpt niet.

Wieger Ponstein, Nieuwegein

Drukte

De laatste bebouwing op Rottumeroog verdwijnt (Ten Eerste, 18 februari). Ach, dat doet toch denken aan de bewoners van buureiland Rottumerplaat, waar het ooit nog zo druk was dat er een naambordje hing: 'Jan Wolkers 2 x bellen'. Waar blijft de tijd.

Ate Vegter, Monnickendam

Overlast

Met het toestaan van tijdelijke verhuur toont Amsterdam dat het lak heeft aan zowel de rechtspraak als aan eigen inwoners (Binnenland, 15 februari). De rechter heeft besloten dat tijdelijke verhuur verboden is, op grond van grote overlast. Het zijn de inwoners van de stad die dit hebben verzocht op basis van eigen ervaringen. De rechter heeft hen gelijk gegeven en heeft middels de uitspraak bescherming geboden aan deze inwoners.

Een van de inwoners is mijn zus, die woont in de buurt van de RAI: buurman had geld nodig, verkast tijdelijk en zet er tijdelijke huurders in, toeristen. Gevolg: chaos, herrie, zuipen, blowen, troep en vuilnis, straatdeuren wagenwijd open 's nachts, enzovoorts. Ik snap het allemaal wel: Amsterdam voorziet natuurlijk een handhavingsprobleem en omzeilt dit graag. Amsterdam is volkomen respectloos voor de Amsterdammers die hard werken om hun woning te kunnen betalen en daarbij nachtrust en woongenot willen ervaren.

J. Mul, Diemen

Eenzijdig beeld

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kondigde vorige week de samenwerking van zes geesteswetenschappelijke instituten aan. Vier ervan zullen worden ondergebracht in het leegstaande Tropeninstituut. In de Volkskrant (O&D, 18 februari) leveren Willem Frijhoff en NIOD-voorzitter Maria Grever kritiek op de plannen van de KNAW.

De onderzoeksinstituten worden gedwongen tot een zinloze verhuizing, betogen zij. Daarmee vertolken zij de mening van het NIOD, maar laten achterwege dat het merendeel van de KNAW-instituten wel degelijk positief staat tegenover de plannen. Het Huygens Instituut voor Nationale Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Meertens Instituut en het NIAS menen dat krachtenbundeling verstandig is en dat samenwonen samenwerking bevordert.

De nogal versnipperde geesteswetenschappen staan voor grote uitdagingen, die niet in de laatste plaats gevormd worden door nieuwe mogelijkheden die informatietechnologie en digitalisering bieden. Maar dit vereist aanzienlijke investeringen in infrastructuur en het aantrekken van expertise. Dat gaat de krachten van één KNAW-instituut te boven.

Wij denken dat digital humanities de potentie hebben om grotere onderzoeksvragen mogelijk te maken. Dat biedt onze - inderdaad verschillende - instituten de kans op den duur onderzoekslijnen vruchtbaar te bundelen. Frijhoff en Grever hebben alle recht dat anders in te schatten, maar niet om zo'n negatief en eenzijdig beeld te schetsen.

Henk Wals, directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

undefined

Meer over