Geachte Redactie

Steun vrijheidszoekers

De miljardensteun voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten van de EU was de afgelopen 15 jaar niet effectief, schrijft de conservatieve Europese denktank Open Europe in zijnrapport (Buitenland, 9 mei).

Dictators (Ben Ali in Tunesië, Mubarak in Egypte en Kadhafi in Libië) kregen miljoenen van de EU maar de handel tussen 2000 en 2007 is afgenomen doordat de EU export belemmert met importheffingen.

Opgestuurd geld vanuit de EU is in Afrika nog steeds de grootste bron van familie-inkomsten. Geen wonder dat de bevolking schreeuwt om werkgelegenheid en bevrijding van hun dictator. Maar zodra ze een ticket voor de oversteek kan betalen, stuurt ze haar jonge mannen naar Europa.

Illegale immigratie naar Europa kan worden voorkomen door het stimuleren van de plaatselijke werkgelegenheid en vrije markt. Nu wordt het tijd de vrijheidszoekers in Afrika en het Midden-Oosten te voeden met steun.

Geen militaire maar economische steun. Niet aan de regering maar aan het opleiden van gelukzoekers tot duurzame ondernemers (Fair Trade, biologisch en duurzaam). Zodat vrijheidzoekers in de vrije gebieden een volwaardig bestaan kunnen opbouwen.

Ietje de Bilde, 's-Hertogenbosch

WOB

De suggestie van minister Donner dat de overheid betere dingen te doen heeft dan ons burgers, journalisten en wetenschappers van informatie te voorzien, is een belediging aan het adres van diezelfde burgers, journalisten en wetenschappers.

Een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur is niets anders dan een dringend verzoek aan de overheid om te voldoen aan haar morele verplichting om ons, de burgers die ze vertegenwoordigt, van informatie te voorzien over zaken die ons betreffen. Een bestuurder die dat niet snapt, snapt kennelijk niet dat de overheid haar bestaansrecht ontleent aan ons. Niet omgekeerd. Toen er nog met ganzeveer en perkament werd gewerkt, was transparantie praktisch allemaal wat lastiger.

Maar nu is de technologie er, dus er is geen enkele reden voor de overheid om zich te verbergen achter wankele argumenten om niet transparant te zijn.

'L'état, c'est nous', zeggen de Fransen. En zo is het. Ministers, politici en ambtenaren zitten er voor ons, namens ons. En als ze ons niet bevallen, moeten we daar misschien iets aan doen.

Luc Matter, Saint André de Cruzières, Frankrijk

PvdA

'Partij van de hebzuchtige bovenlaag', lijkt me meer op zijn plaats. Hoewel, ik zie Jeltje van Nieuwenhoven nog niet deelnemen aan de dans rond het gouden kalf en zo zijn er nog wel een paar integere PvdA'ers.

Het is inderdaad zo dat de solidariteit tussen de 'lekker binnenlopende' PvdA-kopstukken en de minderbedeelden in onze samenleving een steeds groter scheefgroei vertoont. De (ex)-PvdA-kopstukken doen ook flink hun best dit te bevorderen.

Hans van den Heuvel uit Heerlen stelt dit terecht aan de kaak (O&D, 7 mei). Volgens zijn schrijven schijnt dit fenomeen ook in zijn partij (D66) de kop op te steken.

Dat is jammer, maar niet onoverkomelijk. Stem voortaan SP. De partij die opkomt voor de menselijke maat, haar leden een grote inbreng geeft en de vertegenwoordigers op motivatie en solidariteit met de gemeenschap selecteert. Daar geen gegraai, maar eerlijk delen.

W. Dikland, Maarssen

Staatspaternalisme

Opvallend dat uitgerekend een 'gedoogcoalitie' waarin twee partijen zitten met 'vrijheid' in hun naam, met wetten komt die inbreuk maken op twee klassieke grondrechten: de vrijheid van godsdienst (verbod ritueel slachten) en de vrijheid van meningsuiting (boerkaverbod).

Weten VVD en PVV - want van hen in het bijzonder komen deze onzalige plannen - dan niet dat grondrechten juist garanties vormen voorburgers en dat zij op deze terreinen autonoom zijn, vrij van een bemoeizuchtige overheid?

Het is een regelrechte schande dat juist dit kabinet, met steun van 'liberaal' links, zijn normen en waarden dwingend oplegt aan vrije(?) burgers. Verwerpelijk staatspaternalisme, een afgang voor vooral de VVD.

Joanne van Aalst, Alphen aan den Rijn

Bin Laden

Zo, het symbool van het kwaad is opgeruimd. Nu het kwaad nog.

Huub de Bel, Gouda

undefined

Meer over