GEACHTE REDACTIE

Kardinaal Simonis stelt (Forum, 11 oktober) dat het voor de toekomst van onze samenleving van levensbelang is dat wij nadenken over de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de morele vorming van een jonge generatie....

Simonis

Ik ben het met Simonis eens dat geweld zo langzamerhand heel gewoon lijkt te worden. Maar ik vraag mij wel af waarom Rome en haar Nederlandse vertegenwoordiger zo durven te spreken.

Ik ben 74 jaar en opgegroeid in een christelijk gezin. Als kind begreep ik al niets van de kerk. Ik herinner mij nog altijd een foto in de krant uit oktober 1935. Een foto met tanks, soldaten en paus Pius XI, die de wapens zegende voor het vertrek van de militairen naar Abessynië.

Het principieel onvervreembaar recht op leven wordt teniet gedaan als een ander dit recht naar zich toe trekt, schrijft Simonis. Hoe was dat toen? Hoe was het in juli 1936 toen een andere paus, Pius XII, de wapens zegende waarmee Franco de democratisch gekozen regering in Spanje ten val bracht in een bloedige burgeroorlog? Diezelfde paus zweeg over de Entlösung van het jodenvraagstuk. Heeft de kerk van Rome nog wel recht van spreken, wanneer het gaat over het zelfbeschikkingsrecht van mensen in zaken van leven en dood?

Terecht staat in het commentaar van de Volkskrant (11 oktober) op de uitspraken van Simonis, dat de mening van de kerk nooit het uitgangspunt mag vormen voor een samenleving waarin de meeste levensbeschouwelijke stromingen een andere mening zijn toegedaan en waarvan de scheiding tussen kerk en staat de grondslag vormt.

Simonis baseert zich op de overtuiging dat ieder mens door God geschapen is, naar Gods beeld en gelijkenis. In mijn leven heb ik moeten opmerken, dat er door de kerk van Rome kennelijk werd gedacht dat sommigen van onze medemensen niet pasten in dat evenbeeld en dat daar andere normen en waarden voor gelden.

DIEMEN Freek Jollie

Groei

In onze tijd, met ons materiële welvaartsniveau en alle daaraan verbonden nadelige gevolgen voor milieu en welzijn, is het - zwak uitgedrukt - onverantwoord nog te streven naar economische groei.

Ik ben dan ook verheugd om te horen dat de voorzitter van de programmacommissie van D66, M. van Hulten, diezelfde mening is toegedaan en ook openbaar heeft gemaakt.

Bij de aanstaande verkiezingen zal ik op die partij stemmen die in de eerste plaats een visie heeft op de werkelijke belangen van mensen, in plaats van mensen te reduceren tot consumerende wezens zonder hart en ziel, die je tevreden kunt houden door ze alsmaar meer materiële bezittingen te beloven.

NIJMEGEN Corry Loermans

Globalisering

In zijn column van 6 oktober maakt Dirk-Jan van Baar het wel erg bont. Alsof het geen feit is dat de vrije (wereld)markt de verdeling van de welvaart steeds ongelijker maakt. Zowel tussen de volken alsook binnen elk land. Sociale rechtvaardigheid is ver te zoeken in een wereld waar vrije markt en dus geld de baas zijn. De vrije markt is goed voor het produceren van welvaart, maar uiterst pervers in het verdelen daarvan.

ROTTERDAMEmile Sanders

Stadsrechten

Het is weer zo ver. Paul Bremer komt aanzetten met de stadsrechten van Workum (de Volkskrant, 10 oktober).

In de vorige eeuw is onder Thorbecke de Gemeentewet aangenomen. Alle stadsrechten vervielen toen en er bestaan sindsdien alleen maar gemeenten. Er is slechts één uitzondering: in de Grondwet staat dat 'de koning wordt gekroond in de stad Amsterdam'. Sinds de invoering van Gemeentewet slaan de woorden 'stad' en 'dorp' op de sfeer van een gemeente. Ik zou Workum niet gauw een stad noemen.

AMSTERDAM Marc Hanou

Geweld

't Lieveheersbeestje als symbool van zinloos geweld? De heer Wisbrun van de gloednieuwe stichting Tegen zinloos geweld moet maar eens een biologieboek opslaan. Dat charmante rode kevertje is een meedogenloze roofkever. Vraag maar eens aan een willekeurige bladluis naar de antecedenten van deze charmeur.

SCHIEDAMY. Siljee

Meer over