GEACHTE REDACTIE

Naar ik aanneem bestaat dichterlijke vrijheid ook voor songteksten. Van taalfouten kan dan ook niet zo snel sprake zijn. Het is daarom onbegrijpelijk dat de taalkundige elite (Forum, 5 september) zo gefixeerd is op het onderscheid tussen koppel- en hulpwerkwoorden dat de essentie van de tekst van het lied van...

Songtekst

DEN HAAG Jeannet K. Bekhof

Subsidies

De kunstaankoop van 80 miljoen voor zegge en schrijve één Mondriaan vind ik volkomen belachelijk. Ik heb enkele jaren in twee adviescommissies gezeten, te weten het Fonds voor de Podiumkunsten te Den Haag en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze houden zich bezig met de toekenning van subsidies voor uitvoeringen van projecten door professionele muziekgezelschappen. Jaarlijks werd er per commissie voor muziek rond de 800 duizend gulden verdeeld. Dit geld kwam na langdurig vergaderen en een prioriteitenlijst toe aan ruim twintig van de bijna honderd aanvragende ensembles. De rest kreeg geen geld.

Tachtig miljoen wil zeggen dat er honderd jaar lang een pot van 800 duizend gulden kan worden gereserveerd voor zo'n fonds. Dus voor ruim tweeduizend verschillende projecten met concerten van professionele muziekgezelschappen. En dat is nu weg voor de aankoop van één enkel schilderij.

DELFT Ronald Snijders

Genotmiddelen

Hoewel ik oprechte verbazing over de hoogte van de aankoopprijs van Piet Mondriaans Victory Boogie Woogie zeker niet in twijfel trek, heb ik mijn vraagtekens bij de collectieve verontwaardiging hierover. Uiteraard kan met 80 miljoen een goed doel worden gediend, maar sinds wanneer is investeren in cultureel erfgoed geen goed doel meer?

De directe verwijzing naar hongersnood elders lijkt gerechtvaardigd, maar is uiteindelijk niets anders dan appels met peren vergelijken. Laten we ons liever kwaad maken over de vele miljarden die op jaarbasis aan genotmiddelen (drank, roken, snoep) worden gespendeerd. Een vergelijking met uitgaven aan andere uitingen van cultuur relativeert verder: de 80 miljoen van De Nederlandsche Bank (ons eigen geld) is ongeveer vijf gulden per persoon. Eenmalig. Een kaartje voor een concert, de bioscoop of een tentoonstelling kost al snel een veelvoud. Als we zelfs dergelijke investeringen in geschiedenis en cultuur niet meer willen opbrengen, begeven we ons in een geestelijk armoedig niveau.

GRONINGEN Lars Hendrikman

Benen

De uitdrukking 'op de achterste benen staan' is geen verhaspeling, maar een bestaande uitdrukking (Camu, de Volkskrant, 8 september), getuige Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen van K. ter Laan (Elsevier) onder het trefwoord 'been'. Verwezen wordt naar het steigeren van paarden. Overigens vinden we onder 'poot' wel degelijk 'op de achterste poten staan', waarbij ook naar de steigerende paarden wordt verwezen. Het hangt er kennelijk van af of je een paard benen of poten toekent.

ROTTERDAM Hans Kok

Haai

Britse deskundigen sluiten niet uit dat de 'kleine' maar vraatzuchtige haaiensoort al in de kustwateren rond de West-Britse eilanden leeft (de Volkskrant, 7 september). Maar de zogenaamde witte haai, oftewel Carchorodon is niet bepaald klein. Deze haai kan ongeveer 6,4 meter worden, wat voor een haai erg groot is. Ten tweede is al heel lang bekend dat de witte haai zijn leefgebied heeft van onder andere West-Afrika tot de West-Britse eilanden. Er zijn al relatief veel aanvallen en vangsten van witte haaien gedocumenteerd, zowel voor de kust van Zuidwest-Engeland als in het Middellandse-Zeegebied. Deze aanvallen en vangsten werden echter vaak niet in de publiciteit gebracht, omdat deze berichten het strandtoerisme niet ten goede komen.

De haaien komen in het Middellandse-Zeegebied terecht doordat ze schepen vanaf de Atlantische Oceaan volgen. Eenmaal in de Middellandse Zee leven ze, naar men aanneemt, op dolfijnen of andere grote vissen.

UTRECHT Philip Zanders

Meer over