Geachte redactie

De zuinige reacties uit de politiek op de berichtgeving in de Volkskrant en het integriteitrapport over gesjoemel van zeven raadsleden van de deelraad Amsterdam Zuidoost getuigen van weinig politiek zelfreinigend vermogen (Binnenland, 3 juli)....

Machteloos
Afgelopen vrijdag las het beleidsplan van minister Rouvoet. Bij acute problemen zouden kinderen binnen 24 uur uit huis geplaatst moeten worden.

Machteloos
Hoewel dit actieve beleid te prijzen valt, vraag ik me af waarom het slachtoffer uit huis moet worden geplaatst. Waarom niet een hulpverlener in huis geplaatst (opgelegd door de kinderrechter middels een ondertoezichtstelling) om de zorg van het kind veilig te stellen.

Machteloos
Als het gaat om onvermogen, kan de ouder directe hulp krijgen van de hulpverlener, als het gaat om misbruik en mishandeling, kan de ouder elders hulp krijgen en bij voldoende resultaat weer huiswaarts keren. Voor een kind is het moeilijk te begrijpen dat het na misbruik, verwaarlozing of mishandeling ook nog uit huis wordt geplaatst. Kinderen willen hun moeder vaak beschermen tegen de mishandelende vader, zij voelen zich dubbel machteloos als ze uit huis worden geplaatst.

Aangeven
Ik las dat burgemeester Ernst Bakker van Hilversum weigert aan het ministerie van Justitie gegevens te verstrekken van mensen die niet in aanmerking komen voor de pardonregeling.

Aangeven
Ik vind dat het niet aangeven van illegalen bij de overheid een daad van verraad is aan de staat der Nederlanden. Burgemeester Bakker dient zo spoedig mogelijk uit zijn ambt te worden verwijderd omdat hij – die toch een voorbeeld zou moeten zijn voor alle burgers – insubordinatie pleegt.

Aangeven
Ook met het aangeven van illegalen heeft de rechter ‘altijd’ nog het laatste woord.

Vlag
Is het om premier Balkenende een plezier te doen dat u de Europese vlag aan de rechterzijde op de foto (Buitenland, 2 juli) een VN-vlag noemt?

Meer over