Geachte Redactie

Koranverbranding

Natuurlijk heeft iedereen de vrijheid om te doen wat hij wil met zijn eigendommen (Opinie & Debat, 8 april).

Je geeft je boeken weg, je stookt er een fikkie van; doe wat je wilt. Maar doe het dan lekker in een vuurkorf in je achtertuintje en drink er een goed glas wijn bij zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven.

Want dat is het eigenlijke probleem: een doelbewuste actie waarvan de initiatiefnemer zonder schroom aan alle media kenbaar maakte wat zijn snode plannen waren. Waarom? Hier kan ik maar één antwoord op bedenken: om te kwetsen.

Maaike van der Horst, Haarlem

Rechtsbescherming

De oproep van Stef Blok en Klaas Dijkhoff om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan banden te leggen is vergelijkbaar met een oproep de Grondwet van ons koninkrijk buiten werking te stellen. Nederlandse wetten mogen niet in tegenspraak met de Grondwet zijn, maar evenmin met internationale verdragen, die door Nederland geratificeerd zijn.

Bij de Nederlandse wetten zijn het vooral de Raad van State en de Eerste Kamer, die nagaan of een wetsvoorstel niet strijdig is met de Grondwet. Nederlandse rechters missen de bevoegdheid om wetten te toetsen aan de Grondwet.

Een initiatiefwetsvoorstel wil daar verandering in brengen. Als de Staten-Generaal toch een wet willen, die strijdig is met de Grondwet, dan moet de Grondwet in twee lezingen met tweederde meerderheid gewijzigd worden.

Het voorstel om een Europese Raad de bevoegdheid te geven om zomaar de Europese rechter aanwijzingen te geven hoe het verdrag moet worden uitgelegd is pas echt strijdig met de scheiding van machten.

Heel wat Nederlandse burgers voelen zich keer op keer aangetast in hun rechtsgevoel door uitspraken van Nederlandse rechters op grond van Nederlandse wetten. Het is voor hen een goede zaak, dat hun rechten beschermd worden door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en door onafhankelijke rechters getoetst worden aan dat verdrag. Met die rechtspraak behoren politici zich niet te bemoeien. Dan is er tenminste nog enig tegenwicht tegen de voortdurende aantasting van burgerrechten door wetten van de huidige coalitie.

John Jorna, Odijk

Joop

Na het lezen van het stuk over de Uylenburgh, het verzorgingshuis voor de welgestelde oudere (V, 5 april), wil ik de suggestie doen de naam om te dopen tot 'Joop den Uylenburgh'.

De talloze tot inkeer gekomen Pvda'ers, zoals Kok, Alders, Ritzen, Vermeend en het jongste lid Bos zullen daar vast van een goed verzorgde levensavond kunnen gaan genieten zonder al te veel scrupules, want zij blijven toch stemmen op de Pvda en houden toch nog steeds van hutspot met bal gehakt.

Jan Dieho, Hilversum

Demagogie blijft demagogie

Zelden zo'n eenzijdige column gelezen als die van Marcel van Dam 'Ook een herhaalde leugen blijft een leugen' (Opinie & Debat, 7 april).

Zijn betogen lezen als een grijsgedraaide plaat. Steevast ontwaart hij een rechts complot om de verzorgingsstaat af te breken. Daartoe winkelt hij selectief in de feiten en vertelt hij een incompleet verhaal.

Typisch voor zijn benadering is dat zorgeloze optimisme over het verdelen van geld dat we nog niet eens verdiend hebben.

Of het nu gaat om de zorg, de AOW of de Wajong, Van Dam komt weer met het stokpaardje 'toekomstige welvaartsgroei' aanzetten en alle problemen zijn weer opgelost.

Het is bedenkelijk dat hij niet in staat is om alle lastige uitdagingen waarvoor ons land zich gesteld ziet eens op een realistische manier in ogenschouw te nemen.

Ik heb het dan nog niet eens over het straks wegvallen van de aardgasbaten, een pijler onder onze welvaartsgroei. Beste Marcel, kan het eens gaan over hoe we onze economie sterker maken in plaats van steeds stil te staan bij complotten en verdelingsvraagstukken?

Egon Dietz, Leiderdorp

Hoofddoek

Hoofddoek op katholieke school moet kunnen? Nu het omgekeerde:

katholiek meisje (zonder hoofddoek) draagt zichtbaar een ketting met een kruisje op een islamitische school, moet kunnen?

Nelleke Schuurman, Leiden

Actieve begeleiding

De Dienst Terugkeer en Vertrek begeleidt vreemdelingen actief bij de terugkeer naar hun land van herkomst (Voorpagina, 6 april 'Handjeklap bevordert uitzetten illegalen').

Er wordt maatwerk geleverd. De dienst begeleidt de vreemdelingen op een persoonlijke manier om ze tot vertrekken te bewegen.

Een Nepalees kreeg een pastamachine voor de start van een restaurant, een Egyptenaar geld om vier kamelen te kopen en een Angolese kreeg een manicureset mee om een schoonheidssalon te beginnen.

Nog een tip voor deze dienst die 'erg creatief' probeert te zijn. Een kammetje en spiegel voor het starten van een kapperszaak.

Kees Oosterbaan, Egmond a/d Hoef

Leger voor de Zorg

12.000 man moeten verdwijnen bij Defensie. 12.000 extra verpleegkundigen zijn beloofd voor de Zorg. Toeval?

Peter Bakens, Den Haag

Kinderbescherming

Een man is in 1995 al veroordeeld voor incest met een dochter. 16 jaar later maakt hij een volgende dochter zwanger. Waar was de kinderbescherming? Zeker bezig met het zeilmeisje Laura.

Faffie Melief, Naarden

Schoolreisje Parijs

Tijdens een schoolreisje naar Parijs, in 1978, met 60 leerlingen havo en vwo die ik als lerares Frans begeleidde, waren we op de laatste dag een meisje kwijt. Blinde paniek. Gelukkig belde ze 's avonds met ons in het hotel. Ze had een heel leuke jongen ontmoet en o nee, ze ging zéker niet met ons mee terug. Ouders gebeld, die haar op de een of andere manier bereikten want mobieltjes bestonden nog niet. Ze mocht van hen nog een weekje blijven.

In 2004 ging ik naar een reünie van oud-leraren en oud-leerlingen. Stralend trof ik het meisje aan. Nog steeds gelukkig getrouwd met het vriendje uit Parijs.

Rudi Wester, Amsterdam

undefined

Meer over