GEACHTE REDACTIE

Bij het bekijken van de foto van het personeelsfeestje van het Openbaar Ministerie en het lezen van het onderschrift (de Volkskrant, 23 oktober) stegen gevoelens van walging en verontwaardiging, maar tegelijk ook van machteloosheid naar een hoogtepunt....

Feestje

Uit ervaring weet ik dat bij de overheid geen of slechts een geringe eigen bijdrage gevraagd wordt voor zulke gebeurtenissen. Ergo: ook hier gaat het weer gewoon om (misbruik van) centen van de belastingbetaler.

SONA.G.M. van den Heuvel

Bijbel

Met verbazing heeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kennisgenomen van de reactie van minister Sorgdrager van Justitie op de toezending van een bijbel aan de bewindslieden van het kabinet-Kok direct na het afleggen van de regeringsverklaring in 1994 (de Volkskrant, 25 oktober).

De heftige reactie van mevrouw Sorgdrager contrasteert met haar beleefde bedankbriefje van destijds. Daarin verwoordde zij al dat het niet-vertegenwoordigd zijn van de christen-democratische stroming als zodanig in het nieuwe kabinet niet uitsloot 'dat de normen en waarden die vanuit de christelijke filosofie in onze maatschappij worden aanvaard ook tot het gedachtegoed van individuele bewindslieden behoren'. De brief gaf op geen enkele wijze blijk van irritatie, gevolg van deze attentie van het NBG.

Dat de gekozen bijbel - een Groot Nieuws Bijbel - een (overigens allang beschikbare) paarskleurige stofomslag had, vormde de wat speels bedoelde link met het kabinet-Kok, dat immers in politieke kringen en in de volksmond 'paars' was gaan heten.

HAARLEMC. van der Hoeven

Bar Hilton

Anders dan in het artikel 'Een schilderij naar Appel' wordt betoogd (de Volkskrant, 30 oktober), bestaat de bar van hotel Hilton in Amsterdam niet. Ook behoort de heer Hildebrand sinds jaren niet meer tot de habitué's van het hotel. Met de bewering 'Daar ook zal hij (...) valse doeken zijn kwijtgeraakt' wordt ongefundeerd de suggestie gewekt van kwalijke zaken in ons hotel. Bedoeld of onbedoeld wordt hiermee de reputatie van ons hotel in diskrediet gebracht.

AMSTERDAM Roberto Payer

general manager A'dam Hilton

Bluffen

Ajax kan voetballen maar is helaas ook een ware meester in bluffen en in het irriteren, provoceren en kleineren van zijn tegenstanders. Paul Onkenhout merkt dat met enige regelmaat en met zichtbaar genoegen op.

Het zijn wapens die ook in een arena thuishoren net als priemen, lansen en degens bij het stierengevecht. Als Ajax dan ook nog speelt voor uitsluitend eigen publiek in een half gevulde arena, waarin het geluid van juichen en joelen wordt verdrievoudigd, dan is de twaalfde man een dertiende man geworden, en fungeert een thuisfluiter als Van der Ende zelfs als veertiende man. Dan is dus sprake van een ongelijk duel.

Toen Ajax vorig seizoen op de zevende plaats stond, heette het 'vormverlies', terwijl Feyenoord uit vorm meteen deerniswekkend en reddeloos verloren is. Laat Van Onkenhout zijn gifpen maar gauw leegschrijven, want Feyenoord komt, hand-in-hand met zijn kameraden, terug. Zeker weten!

CUIJKM.A.H. van de Laarschot

Sfeer

De sfeer en het gemeenschapsgevoel op scholen heeft minder te maken met de christelijke grondslag (U-pagina, 25 oktober) dan met de kleinschaligheid. Ook onze school, een kleine categoriale mavo van algemeen bijzondere signatuur, blijft, dwars tegen de verdrukking van alle schaalvergrotingsoperaties in, gestaag groeien. Het is de kleinschaligheid die waarborgt dat leerlingen geborgenheid krijgen en de nodige individuele aandacht.

DEN HAAGA.P.M. Broekhuisen

Miljard

Een koopje, 3,4 miljoen dollar voor een ruimtecapsule. Bedoeld is natuurlijk dat het project 3,4 miljard dollar kost. Het Amerikaanse billion is ons miljard. Een biljoen is in het Amerikaans trillion. In het Engels zijn de termen wel hetzelfde als bij ons.

TILBURG Ren Hartman

Meer over