Geachte Redactie

Doping (1)

Het is tijd om de wielersport in haar geheel te verbieden. Doping is een harddrug. De afgelopen decennia, en de recente onthullingen, hebben voldoende aangetoond dat deze sport een intrinsiek gevaar is voor de volksgezondheid. Uit alles blijkt dat een topprestatie in deze tak van sport inmiddels volkomen onmogelijk is zonder doping.

Ten onrechte zetten de faciliterende zondaars - zoals de Raboploeg nu weer doet - nog steeds iedere nieuwe ontdekking van doping weg als incident, terwijl het fenomeen allang weerzinwekkend structurele vormen heeft aangenomen. Alle mogelijke dopingmiddelen (en ook gelijk alle nieuw te ontwikkelen prestatiebevorderende middelen) moeten direct onder de opiumwet vallen, zodat we deze vorm van sportieve criminaliteit als een gewone misdaad kunnen berechten.

De volstrekt onnozele oplossing die Tom Egbers voorstaat - vrijgeven - betekent een acceptatie van het stelselmatig toebrengen van lichamelijk letsel. Je zult maar ouder zijn van een talentvolle wielrenner. Dan weet je dat je kind een niet te verantwoorden risico loopt. Want iedere prof weet tegenwoordig één ding zeker: aan de meet ben je kapot.

Raymond Bouwman, sportjournalist, Amsterdam

Doping (2)

De recente publicaties over het dopinggebruik van Lance Armstrong doen ons afvragen waarom doping is verboden? Omdat het schadelijk zou zijn? Dat kan niet waar zijn. Armstrong heeft bewezen dat zijn conditie en prestaties alleen maar beter zijn geworden. Sterker, hij was ernstig ziek en is er helemaal bovenop gekomen. Ongetwijfeld zijn er veel sportlieden die niet de lichamelijke conditie hebben om bepaalde soorten doping te verdragen. Dat is een zaak tussen de sporter en de sportarts.

Het gebruik van doping dient legaal te worden. Laat de sporter zelf bepalen of hij doping wil. Het kost hem veel geld en als hij daarmee niets bereikt, zal hij ermee stoppen. Net zoals de student die een studielening heeft, maar merkt dat hij niet de capaciteiten heeft om te studeren; die zal zijn lening stoppen.

Zijn er ook nadelige gevolgen van doping? Ongetwijfeld. Dat is bijna met ieder geneesmiddel het geval. Laat de sportbonden eisen dat de sporter hiervoor een goede verzekering heeft, zodat de maatschappij niet voor de kosten opdraait.

Laten we wel wezen: Armstrong heeft ons geleerd dat ook met een dosis doping je heel hard moet trainen, wil je wat bereiken.

Ruud Goedknegt, Waverveen

Doping (3)

Bij het zien van een wielrenfinish vraag ik mij al jaren af welke epo-variant gewonnen heeft. Ik werk als begeleider en kwaliteitsbewaker in het veld van geneesmiddelenonderzoek. Het is een kostbare en vaak tijdrovende zaak om de effecten van middelen in kaart te brengen en aan de autoriteiten aan te leveren. Hierbij is de medewerking van proefpersonen (gezonde vrijwilligers en patiënten) vereist. Van hen wordt veel gevraagd.

Ik roep dan ook alle spijtoptanten op zich te melden bij de fabrikanten van de door hen gebruikte middelen en hun ervaringen te rapporteren. Zodoende heeft hun wangedrag toch nog een positieve component: de resultaten van hun middelengebruik komen de zieke medemens en hun behandelaren ten goede. In het geval van epo zijn dit ernstig zieke patiënten, voor wie de middelen in beginsel ook bedoeld waren, en zijn.

Edgar Smeets, Almere

Willem H.

Waarom gaan al die discussies inzake het programma College Tour over verdachte Willem H.? Niet hij is op een voetstuk gehesen; Twan Huys is ervan afgevallen.

Evert Schoorl, Staphorst

Hooijmaijers

Graag wil ik Mark Rutte voorstellen dat hij voortaan zijn mond houdt over socialistische potverteerders. Hij kan veel beter letten op de zakkenvullers binnen eigen liberale kring. Verder wil ik de NTR voorstellen Ton Hooijmaijers uit te nodigen voor een interview in College Tour.

Rein Heijne, Rotterdam

Naaktfoto's

Big mama Sylvia Witteman adviseert haar kinderen hun naaktfoto's uitsluitend zonder hoofd op internet te plaatsen (Volkskrant Magazine, 13 oktober). Reden: de foto's kunnen hun latere carrière in de weg staan.

Een verkeerde benadering volgens mij. Beter luidt het advies om van de naaktfoto's juist uitsluitend het hoofd te plaatsen.

De fantasie doet de rest en je kunt er later nog mee voor de dag komen.

Johan Mastbroek, Delft

undefined

Meer over