GEACHTE REDACTIE

Leraren die in een wachtgeldregeling terechtkomen zitten gebeiteld. Zij komen niet in de bijstand en hoeven geen asperges te plukken....

Wachtgeld

Onderwijs is echter al lang niet meer een eiland in de Nederlandse samenleving. Op de wachtgeldregeling is de afgelopen jaren flink bezuinigd en een werkloze leraar komt sneller dan voorheen in de bijstand terecht. Ook onderwijspersoneel wordt na een bepaalde periode verplicht werk te accepteren op een lager niveau of in een ander beroep. Dat kan best asperges plukken zijn.

Daarnaast worden in het artikel de wachtgelders op een onacceptabele manier gestigmatiseerd - 'duur, ongemotiveerd en oud'. Zelfs een ouderwetse werkgever waakt er wel voor zich zo uit te laten over werklozen. Ongemotiveerd zijn ze trouwens niet; de meeste oudere leraren raken tegen hun zin werkloos en willen niets liever dan zo gauw mogelijk weer aan de slag gaan.

RIJSWIJK Kees van Kortenhof

Misdragingen

Het is minister Voorhoeves stellige overtuiging dat 99 procent van de Nederlandse VN-militairen in Bosnië niets valt te verwijten inzake misdragingen aldaar (de Volkskrant, 30 juni).

Ik vind het nogal schokkend dat eenhonderdste deel van de negenduizend militairen om wie het gaat - negentig man dus - blijkbaar wel iets valt te verwijzen.

AMSTERDAM Bo de Lange

Randstad

De NS mogen te dure spoorlijnen gaan afstoten (de Volkskrant, 24 juni). Iedereen voelt op zijn klompen aan dat deze spoorlijnen in het oosten en noorden liggen. Voor ieder station dat daar gesloten wordt, kunnen de NS in de Randstad een nieuwe openen.

Met mijn naïeve geest heb ik altijd gedacht dat NS Nederlandse Spoorwegen betekent. Ze kunnen de naam beter omdopen in RS, Randstad Spoorwegen.

NEEDE Barbara Dijke

Fysiotherapie

De twijfel die Martien Bouwmans (Forum, 29 juni) zaait over de oprechtheid van de actie die fysiotherapeuten - samen met hun patiënten - hebben gevoerd tegen de plannen van minister Borst, zijn doorspekt met insinuaties en halve waarheden.

Als hij stelt dat de kosten van fysiotherapie de laatste tien jaar zijn verdubbeld, blijkt hij slecht geïnformeerd. Fysiotherapie voor ziekenfondsverzekerden is sinds 1990 aan een budgetsysteem gekoppeld. Sterker nog: fysiotherapeuten onderschrijden hun budget en dat is redelijk uniek in de gezondheidszorg.

Zoals in ieder beroep zullen door toegenomen kennis behandelmethoden op een zeker moment als minder zinvol of overbodig beschouwd worden. Bouwmans gaat echter op een voetstuk staan en betwijfelt of alle fysiotherapie die door huisartsen en specialisten wordt voorgeschreven wel zinvol, doelmatig en werkzaam is. Hij wekt hier de schijn het beter te weten dan de heren medici.

Bouwmans vergelijkt vervolgens tandartsen met fysiotherapeuten en gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat het uurtarief tussen beide groepen levensgroot verschilt.

Fysiotherapeuten waren tegen de bezuiniging van 200 miljoen, maar toen bleek dat daaraan niet te ontkomen was, zijn zij met een plan gekomen dat een waarborg moet zijn voor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Dat zij betaald willen worden op een manier die recht doet aan hun deskundigheid staat hierbuiten.

BOVENKARSPEL C. Spaan

Belastingopgave

De discussie over de belastingpapieren van minister Wijers lijkt zinvol omdat het de kloof tussen arm en rijk illustreert.

Wat voor de één een kleinigheid is in de belastingopgave en een fractie van de aanschafprijs van een auto, betekent voor iemand anders drie maanden levensonderhoud.

RHENEN Stein van Bentum

Bordeel

In een artikel over het internaat Kranenburg (de Volkskrant, 29 juni) staat: ' ''Het complex zou prima geschikt zijn voor een bordeel'', zegt administratrice W. van Katwijk.'

Bij wijze van grapje heb ik dit gezegd, maar daarbij gesteld dat deze formulering niet voor het artikel bestemd was. Ik ben het er niet mee eens dat de uitspraak op deze manier in de krant is gekomen.

DORDRECHT W. van Katwijk

Poes happy

Hoezo kattebakkorrels?

Stupido! Gebruik de oude Volkskrant - die al is betaald - in de bak.

Poes happy, milieu gediend en minder lopen naar de oud-papierbak!

AMSTERDAM J. v.d. Meiracker

Meer over